A A A A+

Tym razem dla wszystkich zainteresowanych zasobem Archiwum Narodowego w Krakowie na portalu Szukaj w Archiwach opublikowano 27411 skanów z oryginałów. Są to uzupełnienia do zespołów, dla których skany już częściowo były publikowane oraz zespołów, których kopie akt nie były dostępne online.

  • Aktualizacje – dodatkowe skany do zespołów:

29/352 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Brzesku Nowym (urodzenia, małżeństwa i zgony z lat 1811-1918, także alegata do akt małżeństw) – sygnatury 2, 4, 6, 8, 10-17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 75, 78, 81, 83, 85, 87-118. https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/31547

29/354 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Czaplach Wielkich (urodzenia, małżeństwa i zgony z lat 1871-1911, także alegata do akt małżeństw) – sygnatury 19-37, 39-69, 71-130 https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/31549

29/355 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gołczy (urodzenia, małżeństwa i zgony z lat 1871-1911, także alegata do akt małżeństw) – sygnatury 25-123. https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/31550

29/356 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Goszczy (urodzenia, małżeństwa i zgony z lat 1810…1918, także alegata do akt małżeństw) – sygnatury 1, 53-161. https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/31551

29/663 Zbiór kartograficzny (serie: Widoki Krakowa oraz Różne miejscowości (plany, widoki)) – sygnatury 431-439, 441-470, 472-474, 476-509, 511-515, 517-528, 531-800 https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/32458

  • Nowości – rozpoczęcie publikacji skanów dla zespołów:

29/218 Starostwo Grodzkie Krakowskie (sprawy paszportowe z lat 1919-1925) – sygnatury 414-425. https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/31224

29/279 C.K. Komisja Ministerialna dla zniesienia ciężarów gruntowych w Krakowie (seria: Dominia, miasta, dobra kameralne, dyrekcja salinarna, fundusz religijny, klasztory, szpitale) – sygnatury 51-90. https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/31471

29/1463 Teki architekta Jana Zawiejskiego (Projekty Teatru Miejskiego w Krakowie) – sygnatury 2-211 https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/124765

Teatr w Krakowie. [Widok klatki schodowej I piętra]. Klatka schodowa dla lóż I go Piętra, projekt Jana Zawiejskiego, 1980 r. (archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. 29/1463/34

Teatr w Krakowie. [Widok klatki schodowej I piętra]. Klatka schodowa dla lóż I go Piętra, projekt Jana Zawiejskiego, 1890 r. (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. 29/1463/34)

Budowa teatru w Krakowie. Projekty szczegółów architektonicznych w foyer], projekt Jana Zawiejskiego, 1892 r. (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. 29/1463/185

Budowa teatru w Krakowie. Projekty szczegółów architektonicznych w foyer], projekt Jana Zawiejskiego, 1892 r. (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. 29/1463/185)

Zapraszamy do zapoznania się z zasobem Archiwum Narodowego w Krakowie dostępnym online:

Link do strony krakowskiego Archiwum na portalu szukaj w archiwach: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/web/archiwum-narodowe-w-krakowie

[Budowa teatru w Krakowie. Projekty fasady frontowej i bocznej] projekt Jana Zawiejskiego, 1891 r. (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. 29/1463/10

[Budowa teatru w Krakowie. Projekty fasady frontowej i bocznej] projekt Jana Zawiejskiego, 1891 r. (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. 29/1463/10)

Zobacz także