A A A A+

Wybuch wojny w 1914 r. stał się dla Polski szansą odzyskania suwerenności. Od początku działań wojennych Kraków, ze swoimi tradycjami patriotycznymi, działalnością środowisk niepodległościowych stał się jednym z centrów odradzającej się Polski.

To stąd 6 sierpnia 1914 r. wyruszyły drużyny strzeleckie zalążek przyszłych Legionów Polskich. To w Krakowie powstała reprezentacja polityczna polskich stronnictw pod nazwą Naczelny Komitet Narodowy. To tu powstał w 1915 r. Książęco-Biskupi Komitet Pomocy dla Dotkniętych Klęską Wojny, popularnie zwany KBK. Działalność Komitetu znacznie przekraczała granice Galicji oraz zakres zwykłej charytatywności. W Komitecie działały sekcje: aprowizacyjna, odzieżowa, sanitarna, opieki nad dziećmi, nad uchodźcami, nad żołnierzami polskimi, nad jeńcami, odbudowy kraju. To tu polscy posłowie w Sejmie Krajowym i parlamencie austriackim najpierw 28 maja 1917 r. uchwalili deklarację opowiadającą się za pełną niepodległością i zjednoczeniem Ojczyzny, a następnie 27 października 1918 r. ogłosili przynależność ziem polskich będący pod zaborem austriackim do odradzającej się Polski.

I to tutaj w Krakowie w dniu 31 października 1918 r. żołnierze Polacy pod dowództwem porucznika Antoniego Stawarza zajęli koszary przy ul. Kalwaryjskiej w Podgórzu, przypięli oznaczenia narodowe i przemaszerowali na Rynek Główny. Austriacy oddali władzę w mieście i twierdzy Kraków na ręce generała Bolesława Roi. Kraków jako jedno z pierwszych miast polskich stał się niepodległy.

96-ta rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę po 123-letniej niewoli jest okazją do zaprezentowania materiałów archiwalnych, które na chwilę pozwolą się nam przenieść w tamte czasy.

Przejdź do zdjęć