A A A A+

Spuścizna Adolfa Szyszko-Bohusza przechowywana w Archiwum Narodowym w Krakowie stanowi podstawowe i jedyne w Polsce tak bogate źródło dla historyków architektury zajmujących się działalnością Szyszko-Bohusza, zarówno jako projektanta, dydaktyka, badacza historii architektury oraz konserwatora zabytków.
Projekty oraz dokumenty związane z działalnością Adolfa Szyszko-Bohusza – jednego z najwybitniejszych polskich architektów XX stulecia zostały przekazane 19 października 1966 roku przez jego żonę, Stefanię Szyszko-Bohusz do ówczesnego Archiwum Państwowego Miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego. Zbiór ten obejmuje ponad trzy tysiące projektów architektonicznych i dokumentów z lat 1903–1948.

Ponadto w Archiwum planów Budownictwa Miejskiego przechowywane są prace architekta, zatwierdzone przez władze budowlane miasta zrealizowane w Krakowie w okresie 1911–1912 i 1918–1939. Pojedyncze projekty, wykonane w czasach II Rzeczypospolitej zawierają również Teki Architektury i Urbanistyki, będące częścią wspomnianego Archiwum planów Budownictwa Miejskiego. Istotne informacje znajdziemy także w zespole Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Krakowie. Wszytkie te zespoły archiwalne przechowywane są w Archiwum Narodowym w Krakowie.

Archiwum Narodowe w Krakowie jest głównym partnerem wystawy „Reakcja na modernizm. Architektura Adolfa Szyszko-Bohusza”zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Krakowie i Instytut Architektury. Wystawa prezentowana w Gmachu Głównym Muzeum Narodowy w Krakowie w okresie od 23 X 2013 do 23 II 2014 jest możliwością do zapoznania się z 46 pracami architekta pochodzącymi ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie, m.in. projekt bożnicy w Charkowie, Bazyliki Morskiej w Gdyni, Mauzoleum generała Józefa Bema w Tarnowie, zamku Prezydenta RP w Wiśle, siedziby Stowarzyszenia Artystów Plastyków w Krakowie, seminarium O.O. Paulinów w Krakowie, domu czynszowego Towarzystwa Ubezpieczeniowego na Życie Feniks w Krakowie oraz sanatorium w Żegiestowie. Jest to wyjątkowa okazja zobaczenia oryginalnych materiałów archiwalnych, które niezwykle rzadko w takiej liczbie są prezentowane  publicznie.

Poniżej przedstawiamy kilka z prezentowanych na wystawie projektów autorstwa Adolfa Szyszko-Bohusza.

Przejdź do zdjęć