A A A A+
„Piwnica pod Baranami” oficjalnie rozpoczęła swoją działalność 26 maja 1956 roku jako klub studencki. Siedzibą Kabaretu niemal nieprzerwanie są podziemia Pałacu „Pod Baranami” przy Rynku Głównym 27 w Krakowie.
Założycielem „Piwnicy” i jej legendarnym konferansjerem przez pierwszych 40 lat był Piotr Skrzynecki – jedna z najbardziej malowniczych postaci krakowskiej bohemy II poł. XX wieku.
Janina Garycka polonistka i malarka, pełniła w niej nieoficjalną funkcję kierownika literackiego oraz scenografki.
Kabaret stał się prawdziwą wylęgarnią talentów. Występowali w nim m.in. Ewa Demarczyk, Leszek Długosz, Wiesław Dymny, Marek Grechuta, Ola Maurer, Grzegorz Turnau, Anna Szałapak, Leszek Wójtowicz, Halina Wyrodek. Piwniczne szlagiery komponowali: Zygmunt Konieczny, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Zbigniew Preisner, Andrzej Zarycki i wielu innych.
Kolaż złożony z osobowości tworzących w „Piwnicy” wspaniałych artystów, oryginalnego repertuaru oraz wiernej publiczności, połączony z klimatem otwartego na sztukę i zabawę starego Krakowa, składa się na fenomen Kabaretu „Piwnica pod Baranami”, który w 2016 roku obchodził swoje 60. urodziny.
Zaprezentujemy historię „Piwnicy” przez pryzmat dwóch osób, bodaj najważniejszych w jej historii, które wraz z grupą przyjaciół współorganizowały Kabaret, nadały mu unikatowy styl i przeprowadziły go przez pierwsze 40 lat istnienia – Janiny Garyckiej i Piotra Skrzyneckiego. 

Wystawa plenerowa „Krakowski kolaż. 60. rocznica postania Kabaretu „Piwnica pod Baranami” 1956-2016” powstała we współpracy Archiwum Narodowego w Krakowie ze Stowarzyszeniem Artystów i Sympatyków „Piwnicy pod Baranami” oraz dzięki dofinansowaniu ze środków Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych przy udziale Gminy Miejskiej Kraków.

W prezentacji internetowej wykorzystano materiały z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie oraz grafikę autorstwa Kamili Golec

Przejdź do zdjęć