A A A A+

Wraz z upływem 2017 roku zmierzają ku końcowi obchody Roku Rzeki Wisły, które stały się dla nas pretekstem, by spojrzeć na Kraków – miasto sławne ze swych zabytków, bogatej historii i wielkich osobistości – z nieco innej perspektywy.

Na przestrzeni wieków mieszkańcy Krakowa wykorzystywali potencjał Wisły, a także wpływali na jej kształt i walczyli z zagrożeniami wpisanymi w jej charakter. Niektóre jej funkcje z czasem zanikały, a w ich miejsce pojawiały się nowe. Rzeka pomagała gasić pragnienie, karmiła rybami, dostarczała piasek wykorzystywany w rozbudowie miasta, woziła towary i ludzi, dawała pracę oraz miejsce na wypoczynek i rekreację, była inspiracją dla artystów i wyzwaniem dla naukowców. Spoglądając na dawne plany, ikonografię i fotografie zaobserwować możemy, jak zmieniał się Kraków widziany od strony Wisły i jak bardzo zmieniała się sama rzeka. W miarę rozwoju nauki i techniki za sprawą człowieka przybierała ona postać bardziej łagodnej towarzyszki życia. Rozwiązania hydrotechniczne dały możliwość manipulacji stanem jej wód, regulowania brzegów, zmniejszania niebezpieczeństwa powodzi. Ta wielopostaciowa relacja człowiek – rzeka stała się tematem wystawy plenerowej „Kraków z widokiem na Wisłę” zorganizowanej przez Archiwum Narodowe w Krakowie we współpracy z Gminą Miejską Kraków oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie i prezentowanej we wrześniu  2017 roku na krakowskich plantach. Dziś zachęcamy Państwa do obejrzenia galerii będącej jedynie niewielkim résumé zarówno ekspozycji, jak i zagadnienia.

Prezentowane archiwalia pochodzą głównie z zespołów: Akta miasta Krakowa, Zbiór fotograficzny, Zbiór Ambrożego Grabowskiego, Zbiór kartograficzny, Archiwum planów Budownictwa Miejskiego w Krakowie, Dyrekcja Robót Publicznych w Krakowie, Huta im. Lenina.

Przejdź do zdjęć