A A A A+

Archiwum Narodowe w Krakowie włączając się w obchody 100-lecia czynu legionowego wraz z Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie przygotowało wystawę plenerową Kadrówka 1914-2014. Wystawa jest częścią projektu Legiony Polskie w fotografii, obejmującego trzy wydarzenia: wspomnianą wystawę, ekspozycję Legionowe Kadry. Początki polskiego fotoreportażu wojennego w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie oraz konkurs dla młodzieży Legiony w komórce.

Wystawa plenerowa Kadrówka 1914-2014 przybliża czas I wojny światowej, której rozpoczęcie w polskiej historii przypada właśnie 6 sierpnia 1914 r., kiedy to pierwszy polski oddział wojskowy wyruszył na drogę do niepodległości. I Kompania Kadrowa i jej zaledwie jeden tydzień marszu i walki na trasie Kraków – Kielce, po dziś dzień są symbolem pierwszych sukcesów wojennych i jakże wyczekiwanego kroku do odzyskania wolności.

Od 1922 roku, już w pierwszych latach II Rzeczypospolitej obchodzono hucznie rocznicę wymarszu Kadrówki. Trzydniowa rywalizacja sportowa stała się jedną z największych i najbardziej celebrowanych uroczystości II RP. Tradycja ustała w okresie okupacji hitlerowskiej i niestety także po 1945 r., kiedy to działalność Józefa Piłsudskiego była minimalizowana w polskiej historii. Jednakże już w latach 70-tych XX w. ostatni żyjący legioniści próbowali bezskutecznie odrodzić ideę Marszu. Udało się to dopiero w latach 80-tych za sprawą małopolskiej i świętokrzyskiej „Solidarności”. Na początku z wrogą asystą milicji, narażając się na represje garstka Marszowiczów, rosnąca w ilość z roku na rok, przemierzała trasę Kraków–Kielce. Po 1989 r. Marsze powróciły na właściwe sobie zaszczytne miejsce – dzisiaj są, jak dawniej, jednymi z najważniejszych obchodów patriotycznych. Co roku na trasie Marszu stawia się ponad 300–400 osób, głównie ze Związków Strzeleckich, aby wspólnie marszowym trudem przypominać znaczenie czynu legionowego.

Kontynuacją podjętej tematyki jest wystawa Legionowe Kadry. Początki polskiego fotoreportażu wojennego. Na ekspozycji prezentowane są prace legionowych fotografów: żołnierzy, wybitnych naukowców, wykładowców akademickich i społeczników. W 1914 r. grupa żołnierzy II Brygady roku na froncie w Karpatach założyła „Spółdzielnię fotograficzną”, która dokumentowała legionowe życie. Wtedy właśnie w okopach narodził się polski reportaż wojenny.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z poniżej przygotowaną galerią. Zachęcamy również bardzo do oglądnięcia obu przygotowanych wystaw:

Kadrówka 1914-2014 – Kraków, Pl. Ojca Adama Studzińskiego (b. kapelana Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej) otwarcie wystawy 29 lipca 2014 r. godz. 12.00; prezentacja w dniach od 29 lipca do 31 sierpnia 2014 r.

Legionowe Kadry. Początki polskiego fotoreportażu wojennego – Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, ul. Józefitów 16; otwarcie wystawy w dniu 4 sierpnia 2014 r. godz. 12.00; prezentacja w dniach 5 sierpnia do 30 września 2014 r.

Przejdź do zdjęć