A A A A+
Pośród niesnasek Pan Bóg uderza
W ogromny dzwon,
Dla słowiańskiego oto papieża

Otworzył tron. […]
Zdrowie przyniesie, rozpali miłość
I zbawi świat;

Wnętrze kościołów on powymiata,
Oczyści sień,
Boga pokaże w twórczości świata,
Jasno jak dzień.
Juliusz Słowacki, 1848

 

W dniu 27 kwietnia 2014 r. Karol Wojtyła – Papież Jan Paweł II zostanie kanonizowany. W przyszłości chcemy zaprezentować wielowątkową wystawę internetową poświęconą tej wyjątkowej postaci jaką był Papież – Polak, teraz z okazji uroczystości kanonizacyjnych przedstawiamy zestaw materiałów odnoszących się do pontyfikatu Jana Pawła II.
Karol Wojtyła był związany z Krakowem przez wiele lat. Tu zamieszkał w czasie studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, w czasie okupacji pracował jako prosty robotnik w Zakładach Chemicznych „Solway”, szlifował umiejętności aktorskie w Teatrze Rapsodycznym, w Katedrze na Wawelu odprawił swoją mszę prymicyjną, a następnie przez wiele lat gospodarzył jako wikary, biskup pomocniczy, a potem metropolita krakowski. W pamięci krakowian zapisał się na trwale, co było odczuwalne podczas papieskich pielgrzymek – Kraków odwiedzał zawsze i miał tu miejsca szczególnie bliskie swemu sercu. Stałym punktem wszystkich wizyt była Katedra Wawelska, krakowskie Błonia, Pałac Biskupi ze słynnym oknem czy Cmentarz Rakowicki, gdzie modlił się przy rodzinnym grobie.
Po tym długim okresie jego pobytu i gospodarzenia w naszym mieście pozostało wiele śladów – także w aktach zgromadzonych przez licznych instytucjach i w zbiorach osób prywatnych. W zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie znajdziemy wiele interesujących dokumentów dotyczących Karola Wojtyły – Jana Pawła II, jego działalności, rodziny i pamięci o polskim papieżu. Są to dokumenty urzędowe, księgi meldunkowe, fotografie, afisze, plakaty, czasopisma, druki ulotne, zbiory biblioteczne. Mamy nadzieję, że zbliżająca się kanonizacja wzbogaci dodatkowo te zbiory.
Przejdź do zdjęć