A A A A+
Lata II wojny światowej obfitowały w dramatyczne wydarzenia dla naszego kraju. Miliony Polaków zostało zamordowanych podczas najbardziej krwawej wojny w historii świata, miasta zrównane z ziemią, a naród sprowadzony do roli niewolników. Wstrząsające wydarzenia odbiły się zarówno na polskim społeczeństwie, jak i na państwie i jego gospodarce. Niestety bardzo trudno jednoznacznie oszacować straty, jakie poniosła Polska podczas okupacji. Nic zatem dziwnego, że 73 lata po zakończeniu zmagań wojennych temat reparacji wojennych nadal wzbudza wiele emocji i wciąż jest aktualny.
Pomimo upływu czasu nie udało się wyliczyć wszystkich strat poniesionych przez Polskę podczas II wojny światowej. Najbardziej intensywne działania w zakresie spisania i policzenia strat i szkód wojennych podjęto zaraz po wojnie. Był to jednak też czas samej odbudowy i reorganizacji państwa po okresie okupacji – i to tej aktywności oddano się bez reszty. Trudno jest szacować straty poniesione w ludziach, czy grabieże dzieł sztuki wywiezionych z kraju. Dzięki zachowanej dokumentacji możemy choć częściowo oszacować szkody i odnaleźć informacje o zestawieniach związanych z liczbą strat poniesionych w budynkach, infrastrukturze, złocie czy walucie. Jednak najbardziej interesująca dokumentacja zawiera dane na temat osób poległych lub zamordowanych podczas wojny. Pojedyncze fotografie czy biogramy ukazują okrucieństwo tamtych lat.
Prezentujemy Państwu galerię dot. reparacji wojennych. Dzięki niej będzie można zapoznać się z dokumentacją związaną z rejestracją, jak również liczeniem szkód poniesionych przez Polskę podczas II wojny światowej. W Archiwum Narodowym w Krakowie zachowała się ogromna ilość akt dotyczących strat i szkód wojennych, przedstawione tu skany są zaledwie ich niewielką reprezentacją. Zdjęcia, wycinki z gazet, obwieszczenia czy biogramy osób, które zginęły podczas wojny mają, chociaż w niewielkim stopniu, zapoznać Państwa z jakże ciekawym zagadnieniem, jakim są reparacje wojenne. Wśród materiałów znajdują się również m.in. dokumenty związane z powrotem ołtarza Wita Stwosza do Krakowa czy fotografia płonącego Ołtarza w kościele Św. Krzyża w Warszawie.
Zapraszamy do oglądnięcia naszej galerii.
Galeria została przygotowana przez stażystę Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach Projektu pt. „Humanista – stażysta” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. 
Przejdź do zdjęć