A A A A+

Wystawa plenerowa „650 lat herbu miasta Krakowa” została zorganizowana w 2019 r. przez Archiwum Narodowe w Krakowie we współpracy z Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz Urzędem Miasta Krakowa. Była dedykowana prof. Marianowi Friedbergowi (1902–1969), wybitnemu historykowi i archiwiście, autorowi naukowego opracowania dziejów herbu Krakowa, z okazji przypadającej w 2019 r. pięćdziesiątej rocznicy jego śmierci.

Na ekspozycji zaprezentowano dzieje herbu Krakowa od średniowiecza do współczesności, ukazując różne sfery jego występowania, pełnione przezeń funkcje oraz przemiany, jakim podlegał. Herb Krakowa został przedstawiony jako znak prawny i dzieło sztuki, widoczne w architekturze Krakowa, zdobiące dokumenty czy księgi miejskie, ale także meble i przedmioty codziennego użytku. Ekspozycja opowiada o historii Krakowa widzianej przez pryzmat jego głównego znaku, a archiwa i archiwiści ukazani są jako jego strażnicy.

Prezentowane materiały to unikatowe archiwalia i muzealia, przechowywane w zbiorach różnych instytucji, m.in.: Archiwum Narodowego w Krakowie, Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Bazyliki Mariackiej w Krakowie, Biblioteki Jagiellońskiej, Muzeum Krakowa, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Urzędu Miasta Krakowa, Zamku Królewskiego w Warszawie.

Wystawa była eksponowana w dniach 8–29 października 2019 r. na Placu Szczepańskim w Krakowie oraz w dniach 29 października – 2 grudnia 2019 r. na dziedzińcu budynku Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Siennej 16. Została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego i dofinansowaniem ze środków Miasta Krakowa.

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia oraz fotorelacja z otwarcia wystawy zostały opublikowane w t. 25 „Krakowskiego Rocznika Archiwalnego” – zob. „»Wystawa plenerowa „650 lat herbu miasta Krakowa« dedykowana Profesorowi Marianowi Friedbergowi w 50. rocznicę śmierci”, Bożena Lesiak-Przybył, Aldona Warzecha, „Krakowski Rocznik Archiwalny” 2019, t. 25, s. 208–210, DOI: 10.4467/12332135KRA.19.011.13827, https://www.ejournals.eu/KRA/2019/XXV/art/19087/.

W listopadzie 2019 r. Archiwum wydało również katalog wystawy zatytułowany „650 lat herbu miasta Krakowa. Katalog wystawy” (autorzy: Bożena-Lesiak Przybył, Zenon Piech, Aldona Warzecha, opracowanie graficzne Barbara Widłak, wydawca: Archiwum Narodowe w Krakowie, Kraków 2019, ss. 192, kolor, ISBN 978-83-949747-6-3).

Publikujemy plansze wystawy, zapraszając do ich oglądania.

Przejdź do zdjęć