A A A A+

Początki krakowskich zakładów fotograficznych sięgają lat 50. XIX stulecia. Z biegiem czasu elitarna sztuka fotografii stała się bardziej powszechna i dostępna. W Krakowie przybywało zakładów specjalizujących się w fotografii portretowej, a kolejne stulecie przyniosło ich prawdziwy rozkwit. Przełomowym momentem był rok 1909 kiedy powołano Stowarzyszenie Przemysłowe Fotografów w Krakowie zrzeszające wszystkich fachowców.

Wystawa przypomina wielu ważnych i popularnych fotografów prowadzących zakłady w Krakowie w pierwszej połowie XX stulecia. Wśród nich są osoby, o których do tej pory było wiadomo bardzo niewiele, choć pozostawili po sobie olbrzymią spuściznę. Wielu fotografów było pochodzenia żydowskiego, ich aktywność zawodowa została brutalnie przerwana wraz wybuchem II wojny światowej, a później zapomniana. Część ekspozycji poświęcono kobietom, a tym samym przypomniano także fotografki całkowicie wyparte z kart historii, oddając im należną pamięć.

Na wystawie zaprezentowane zostały różnorodne materiały z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie, między innymi dokumenty cechu fotografów, projekty architektoniczne zakładów fotograficznych, wnioski o dowody i paszporty ze zdjęciami bohaterów wystawy, podania o kenkarty fotografów żydowskiego pochodzenia oraz last but not least, portrety mieszkańców Krakowa. Ekspozycję uzupełniają zdjęcia ze zbiorów Muzeum Fotografii w Krakowie oraz osób prywatnych, w tym spadkobierców fotografów.

 

Termin ekspozycji: 30 września 2021-6 listopada 2021

Miejsce: Archiwum Narodowe w Krakowie ul. Rakowicka 22E, plac przed budynkiem

Kurator wystawy: dr Barbara Zbroja

Wystawę przygotowano z okazji „Dnia Archiwisty”

Partnerem projektu jest Muzeum Fotografii w Krakowie

Plakat przedstawia fotografia pochylonego przy aparacie napis "Za obiektywem Krakowskie Zakłady Fotograficzne pierwszej połowy XX wieku, Fotografie Ludzie Historie 30 września - 6 listopada 2021 r. Archiwum Narodowe w Krakowie plac przed budynkiem, uroczyste otwercie wystwy 7 października godzina 12.00

Uroczyste otwarcie wystawy wraz z kuratorskim oprowadzaniem po wystawie odbędzie się 7 października 2021 r.

o godzinie 12.00

Fotorelacja z otwarcia wystawy „Za obiektywem. Krakowskie zakłady fotograficzne pierwszej połowy XX wieku”. 

Zobacz także