A A A A+

W ramach organizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie w dniach 25-29 kwietnia br. międzynarodowej konferencji „Przestępczość przeciwko dobrom kultury i CITES(CrimART) funkcjonariusze polskiej Policji i Krajowej Administracji Skarbowej oraz policjanci z Niemiec, Cypru, Mołdawii, Chorwacji uczestniczyli w pierwszej edycji warsztatów zorganizowanych przez Archiwum Narodowe w Krakowie.

Warsztaty pt. „Ochrona dziedzictwa narodowego w działalności Archiwów Państwowych” składały się z części teoretycznej i praktycznej, w trakcie których przybliżono podstawy prawne funkcjonowania i zadania Archiwów Państwowych, główne zagrożenia dla integralności zasobu archiwalnego i wdrożone procedury zabezpieczania na wypadek kradzieży (dr Barbara Berska) a także zaprezentowano przykłady przechowywanych w zasobie ANK archiwaliów (dr Barbara Berska, dr Barbara Zbroja). Pokaz w Pracowni Konserwacji i Zabezpieczania Zasobu przeprowadziły Małgorzata Bochenek i Anna Seweryn.

Dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie prof. dr hab. Wojciech Krawczuk wita uczestników warsztatów „Ochrona dziedzictwa narodowego w działalności Archiwów Państwowych”. Fot. Wojciech Staszkiewicz.

Dr Barbara Berska podczas prezentacji poświęconej podstawom prawnym funkcjonowania i zadaniom archiwów państwowych oraz zagrożeniom dla integralności zasobu. Fot. Wojciech Staszkiewicz.

Uczestnicy warsztatów zwiedzają pracownię konserwacji w Archiwum Narodowym w Krakowie, od lewej Małgorzata Bochenek Kierownik Oddziału VIII konserwacji i zabezpieczania zasobu archiwalnego ANK. Fot. Wojciech Staszkiewicz.

Dr Barbara Zbroja demonstruje okulary stereoskopowe, podczas prezentacji materiałów ikonograficznych i fotograficznych. Fot. Wojciech Staszkiewicz.

 

Więcej  informacji na temat konferencji Przestępczość przeciwko dobrom kultury i CITES(CrimART) można uzyskać na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Zobacz także