A A A A+

„Udział mieszkańców Bieżanowa w walce o niepodległość Polski (1914-1920)”, monografia autorstwa Tomasza Wrońskiego, wydana nakładem Archiwum Narodowego w Krakowie, przy współpracy wydawniczej Centrum Kultury Podgórza-Dwór Czeczów, Kraków 2019, ss. 80, ISBN: 979-83-949747-4-9

Monografia przygotowana w formie albumu, ilustrowana jest materiałami zgromadzonymi w Archiwum Narodowym w Krakowie, Narodowym Archiwum Cyfrowym, Wojskowym Biurze Historycznym – Centralnym Archiwum Wojskowym, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Parafii Rzymskokatolickiej w Bieżanowie oraz fotografiami i dokumentami z prywatnych kolekcji. Książkę opatrzono alfabetycznym aneksem opisującym bohaterów, indeksem nazwisk i nazw geograficznych.

Autor publikacji przybliża czytelnikom historię najnowszą, dzięki źródłom archiwalnym oraz pamięci lokalnej społeczności. Bieżanów (obecnie część Krakowa) stał się areną działań militarnych podczas I wojny światowej już w 1914 r. mieszkańcy dotąd spokojnej, dobrze rozwijającej się miejscowości  wrzuceni w tryby wielkiej machiny wojennej służyli w armii austriackiej, walcząc głównie z rosyjskim zaborcą, a później co niektórzy, zasilając formacje niepodległościowe, wstępowali do Legionów Polskich, brali udział w pracach Powiatowego Komitetu Narodowego, Polskiej Organizacji Wojskowej, a po odzyskaniu niepodległości bronili granic Ojczyzny w szeregach Wojska Polskiego. Monografia otrzymała recenzję naukową prof. Łukasza Tomasza Sroki. Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Cena: 30,00 zł.

Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Narodowe w Krakowie.

Książka do pobrania również w wersji PDF oraz ePub, Mobi.

 

W piątek 18 października 2019 r. w Centrum Kultury Podgórza – Dwór Czeczów odbyło się spotkanie promocyjne publikacji połączone z prezentacją ogólnopolskiego projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej”.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia (fot. Lilianna Pochwalska)

Zobacz także