A A A A+

Komitet Redakcyjny:

Redaktor Naczelny:
Kamila Follprecht

Sekretarz Naukowy:
Aldona Warzecha

Rada Naukowa:
Marek Ďurčanský, Iwona Drąg-Korga, Maria Kocójowa, Krystyna Jelonek-Litewka, Bożena Lesiak-Przybył, Rita Majkowska, Krzysztof Ożóg, Zenon Piech, Janina Stoksik

Adres Redakcji:

Archiwum Narodowe w Krakowie
30-960 Kraków, ul. Sienna 16
tel. +48 12 422-40-94 wewn. 13 lub 21
e-mail: redakcja@ank.gov.pl