A A A A+
 • prof. dr hab. Michał Baczkowski
 • dr Barbara Berska
 • prof. dr hab. Wiesław Bieńkowski
 • mgr inż. Józef Charkot
 • dr hab. Ewa Danowska
 • prof. dr hab. Alicja Falniowska-Gradowska
 • dr Wojciech Frazik
 • mgr Wojciech Gawroński
 • dr Adam Górski
 • dr Anna Jakimyszyn-Gadocha
 • dr hab. Marcin Hlebionek
 • mgr Katarzyna Jaskółka-Leśniak
 • prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
 • dr Krzysztof Kloc
 • prof. dr hab. Maria Kocójowa
 • dr hab. Wojciech Krawczuk
 • dr Grażyna Lichończak-Nurek
 • mgr Aleksander Litewka
 • dr Monika Litwińska
 • dr Rita Majkowska
 • ks. prof. dr hab. Józef Marecki
 • dr Konrad Meus
 • mgr Małgorzata Międzobrodzka
 • mgr Janusz Tadeusz Nowak
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga
 • dr hab. Andrzej Olejko
 • prof. dr hab. Krzysztof Ożóg
 • prof. dr hab. Artur Patek
 • dr hab. Urszula Perkowska
 • prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
 • prof. dr hab. Bożena Popiołek
 • prof. dr hab. Jacek Purchla
 • dr hab. Mieczysław Rokosz
 • dr hab. Łukasz Sroka
 • dr hab. Marcin Starzyński
 • dr Janina Stoksik
 • dr hab. Paweł Stróżyk
 • dr Szymon Sułecki
 • dr Bernadetta Wilk
 • prof. dr hab. Bożena Wyrozumska
 • prof. dr hab. Teresa Zielińska