A A A A+

W ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Archiwów przypominamy naszym czytelnikom, że wiele naszych publikacji jest dostępnych online.

Zachęcamy do lektury i polecamy kilka tytułów.

  •  Tomy 1-24 Krakowskiego Rocznika Archiwalnego – http://www.mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=56964&tab=3
  • „Udział mieszkańców Bieżanowa w walce o niepodległość Polski (1914-1920)”, autor Tomasz Wroński – https://ank.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/2-Biezanow_Album_ebook.pdf
  •  “Wielki Kraków. Rozszerzenie granic miasta w latach 1910-1915. Wybrane materiały ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie”, autor: Bożena Lesiak-Przybył, Małgorzata Klimas, Anna Sokół – http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=61122&from=&dirids=1&ver_id=1196834&lp=18&QI=!AC3642C84D6BC28FB34C37F3BFC79F14-3#
  • „Bez zaciemnienia. Codzienność okupowanego Krakowa w materiałach w Archiwum Państwowego w Krakowie” autor Mariusz Kluczwski -http://www.mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=61124
  • „W poszukiwaniu przodków. Źródła do badań genealogicznych w Archiwum Państwowym w Krakowie”, autor Karolina Gołąb-Malowicka -http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=61127&from=latest
  •  „Nieruchomości miasta Krakowa w czasach Sejmu Czteroletniego. Opis z 1792 roku”, autor Kamila Follprecht- http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=61125&from=latest

grzbiety książek -oferta wydwnicza

Nasza aktualna oferta wydawnicza: https://ank.gov.pl/co-robimy/popularyzacja-edukacja-i-wydawnictwa/wydawnictwa/informacja-i-nasza-oferta/

 

Świętuj z nami Międzynarodowy Tydzień Archiwów!

#IAW2020 #MTA2020 #MDA #MDA2020

Zobacz także