A A A A+

Zapraszamy do lektury naszych wydawnictw książkowych. W latach 2022–2023 Archiwum Narodowe w Krakowie, było wydawcą kilku interesujących publikacji, promujących zbiory naszej instytucji oraz poruszających ciekawe, historyczne zagadnienia. Mamy nadzieję, że rekomendowane przez nas książki będą inspiracją na prezent Mikołajkowy lub Bożonarodzeniowy.

Szczególnie polecamy:

Barbara Zbroja, „Za obiektywem. Krakowskie zakłady fotograficzne pierwszej połowy XX wieku”,  Kraków 2022.
ISBN 978-83-959029-8-7. Format 21×24 cm, 204 strony, oprawa miękka ze skrzydełkami.

W obszernym i bogato ilustrowanym opracowaniu przedstawiono portrety szesnastu fotografów prowadzących zakłady w Krakowie w pierwszej połowie XX wieku. Autorka, bazując na bogatych źródłach archiwalnych oraz informacjach uzyskanych od rodzin, opracowała wielowątkowe biogramy często całkiem zapomnianych rzemieślników, wypełniając tym samym białą plamę w historii krakowskiej fotografii. Bohaterami publikacji są: Pelagia Bednarska, Adam Borowiec, Dawid i Ernestyna Ettingerowie, Zygmunt Garzyński, Jakub Gols, Jakub Guschinow, Tadeusz Jabłoński, Adam Karaś, Wilhelm Kleinberg, Franciszek Kryjak, Józef Kuczyński, Klementyna Mien, Józef Neider, Ignacy (Izaak) Pretzel, Leo (Leon, Leizer) Sprung oraz Emilia Urbańczykówna.
Cena: 49,00 zł

„Herby w Polsce i zasady ich konstruowania (XIII–XVIII w.; XX–XXI w.”, red. Małgorzata Kusak, Magdalena Merchut, Ewa Valde-Nowak, Kraków 2022
ISBN BJ 978-83-67127-31-8  ISBN ANK 978-83-959029-9-4. Format 17×24 cm, 240 stron, oprawa miękka ze skrzydełkami

Bogato ilustrowana publikacja jest wynikiem sesji naukowej oraz wystawy poświęconej polskiej heraldyce, od średniowiecza do czasów współczesnych. Celem projektu była prezentacja procesu powstawania herbów, ich roli, zasad tworzenia oraz obecnych reguł konstruowania. Zawiera artykuły wybitnych specjalistów, m.in. dotyczące zasad konstruowania herbów od XIII do XVIII wieku, tworzenia herbów w Polsce od średniowiecza do współczesności, nobilitacji za czasów króla Zygmunta III, dokumentów szlachectwa Szembeków z lat 1566-1616, projektów herbów archidiecezji i diecezji polskich, oraz heraldyki samorządowej Polski. Ponad 130 ilustracji zawierających m.in. przykłady wizerunków z heraldyki polskiej i zagranicznej stanowi dodatkowy walor publikacji.
Cena: 38,00 zł

 

Karolina Gołąb-Malowicka, „Źródła do badań genealogicznych w Archiwum Narodowym w Krakowie. Poradnik genealogiczny”, Kraków 2022
ISBN978-83-959029-7-0.  Format 17×23,5 cm, 208 stron, oprawa miękka.

Przewodnik wskazuje rodzaje archiwaliów mogących służyć kwerendom genealogicznym, krótkie zarysy oraz zasady poszukiwań. Zawiera także słowniczek terminów łacińskich oraz niemieckich, pojęć archiwalnych, zestawienie parafii rzymskokatolickich diecezji krakowskiej z pocz. XX w., a także wskazówki do dalszych badań.
Cena: 20,00 zł (do końca 2023 r.)

Iwona Fischer, „Rząd na emigracji, kancelaria poza krajem. Materiały związane z działalnością Rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej w Tarnowie z lat 19171922 ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie” , Kraków 2023.
ISBN 978-83-968090-0-1. Format 21×24 cm, 204 strony, oprawa miękka ze skrzydełkami.

W katalogu zaprezentowany został zbiór archiwalny Materiały związane z działalnością Rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej w Tarnowie z lat 1917–1922, w podziale na 20 grup tematycznych. Zbiór, choć zachowany jedynie fragmentarycznie, stanowi cenne źródło zwłaszcza dla Ukrainy ponieważ dotyczy kształtowania się państwa ukraińskiego w początkach XX w. Jest to pozostałość kancelarii władz ukraińskich – urzędujących na emigracji w Polsce: w Tarnowie, Częstochowie i Warszawie. Publikację uzupełniają liczne fotografie, prezentujące głównie pozostałe po władzach ukraińskich pieczęcie, stemple oraz banknoty ukraińskie. Publikacja w dniu  30 listopada 2023 r.  została uhonorowana wyróżnieniem w konkursie o Nagrodę im. Prof. Jerzego Skowronka, dla autorki i wydawcy – Archiwum Narodowego w Krakowie.
Cena: 40,00 zł (do końca 2023 r.)

Teresa Filipczak, „Organizacja i kierunki działań Wojewódzkiego (Krakowskiego) Zespołu Poselskiego w Krakowie w latach 19521989, Kraków 2022
ISBN 978-83-959029-2-5. Format 17×24,5 cm, stron 568 plus wkładka z ilustracjami, oprawa twarda

Publikacja przeznaczona szczególnie dla miłośników i badaczy dziejów najnowszych, którzy interesują się historią polskiego parlamentaryzmu. Omówiono w niej w szczególny sposób rolę Wojewódzkiego (Krakowskiego) Zespołu Poselskiego w Krakowie, który stanowił istotny element organizacyjny Sejmu epoki PRL. Książka omawia również mechanizmy sprawowania władzy w kraju, a jej dodatkowym atutem są biogramy posłów na Sejm PRL, I–IX kadencji.
Cena: 92,00 zł

„Krakowski Rocznik Archiwalny”, tom 28, red. Kamila Follprecht, Kraków 2022 jest dedykowany dr Janinie Stoksik – zasłużonej, wieloletniej pracowniczce Archiwum, z okazji jubileuszu 90 lat życia. Tom zawiera teksty o tematyce z kręgu zainteresowań Jubilatki, w tym dotyczące dziejów kartografii i jest bogato ilustrowany.
Wersja elektroniczna tomu dostępna jest podstępna pod linkiem:
https://kra.ank.gov.pl/tomy-online/tom-28/
ISSN 1233-2135, e-ISSN 2720-0833. Format 16,5×24 cm, stron 292 plus wkładka z ilustracjami, oprawa miękka
Cena: 35,00 zł (do końca roku)

Wszystkie publikacje można zakupić w siedzibie ANK przy ul. Rakowickiej 22E lub zamówić mailowo: sekretariat@ank.gov.pl

Zobacz także