A A A A+

Archiwum Narodowe w Krakowie uprzejmie informuje, że 5 października 2020 r. rozpoczął się przewóz akt oddziału I (Zamek Wawel) do nowej siedziby przy ul. Rakowickiej 22 E. Niebawem (12 październik) zacznie się również transport akt z oddziału V (ul. Lubicz). W październiku planowane jest jeszcze rozpoczęcie przenosin zasobu oddziału II (ul. Grodzka), a na początku listopada – oddziału IV (ul. Orzeszkowej). Przygotowanie akt do przeprowadzki obejmuje zabiegi konserwatorskie takie jak czyszczenie akt czy fumigację, do której to akta są plombowane w opakowaniach w jakich są przechowywane.
W związku z powyższym informujemy, że kwerendy oraz zlecana reprografia zostają w tych oddziałach całkowicie wstrzymane. Czas załatwiania spraw w trybie urzędowym (wydawanie niezbędnych w postępowaniach administracyjnych, sądowych dokumentów) może ulec znacznemu wydłużeniu. Zabezpieczenie przenoszonych zbiorów jest priorytetem dla pracowników Archiwum Narodowego w Krakowie, w związku z czym mogą również wystąpić opóźnienia w odpowiedziach na korespondencję mailową, oraz utrudniony kontakt telefoniczny. Oddziały, które są przeprowadzane do nowej siedziby, są zamknięte dla interesantów. Z racji zagrożenia epidemicznego, prosimy także o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w innych komórkach organizacyjnych Archiwum.

Zobacz także