A A A A+

W 2018 roku, w Archiwum Narodowym w Krakowie, zgodnie z zarządzeniem Zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych – dra Henryka Niestroja, dotyczącym Realizacji Strategii digitalizacji zasobu archiwów państwowych na lata 2018-2023, w tym Cyfrowe zabezpieczenie i udostępnienie 1000 najcenniejszych i najciekawszych materiałów archiwalnych, zrealizowano projekt digitalizacji zabezpieczającej materiałów archiwalnych, wytypowanych z zasobu Archiwum jako „akta najcenniejsze”.

W ramach projektu, konserwacji zachowawczej oraz digitalizacji poddano łącznie 26 j.a. i wygenerowano 7281 kopii cyfrowych. Projektem objęto różnego rodzaju materiały archiwalne, w tym: dokumenty pergaminowe, poszyty, księgi, mapy oraz plany. Prace prowadzono równolegle w pięciu pracowniach: konserwatorskiej, introligatorskiej, fotograficznej oraz w dwóch pracowniach digitalizacyjnych. Po zakończeniu procesu, wszystkie materiały archiwalne zostały umieszczone w wykonanych na wymiar opakowaniach ochronnych, oznaczone piktogramem „CENNE” i przekazane do oddziałów aktowych. Wytworzone kopie wzorcowe oraz poglądowe zostały przekazane do Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie w celu udostępnienia w Internecie oraz zabezpieczenia w Centralnym Repozytorium Cyfrowym Archiwów Państwowych.