A A A A+

Wkrótce teren budowy zmieni się nie do poznania. Roboty zaczęły się od ogrodzenia terenu, doprowadzenia energii elektrycznej oraz wywózki wierzchniej warstwy gruntu. Zbadano odsłonięte pozostałości szczątków dawnych budowli. Pod drogą dojazdową rozpoczęto budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
(Fotorelacja z placu budowy)