A A A A+

W dniu 17 listopada 2009 r. Archiwum Państwowe w Krakowie otrzymało pozytywną decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowaniu projektu Polscy emigranci w Norwegii w XIX-XXI w. Materiały źródłowe do badań.
Projekt powstał we współpracy z Opplandsarkivet avdeling Maihaugen w Lillehammer i był realizowany do końca 2010 r. równolegle w Polsce i Norwegii.
Założeniem projektu było zebranie dokumentacji na temat emigracji Polaków do Norwegii, zbadanie zbliżenia dwóch odmiennych historycznie i kulturowo społeczności, ich wzajemnego poznania i koegzystencji.

Badania wskazały udział i rolę Polaków we współtworzeniu aspektów życia norweskiego społeczeństwa. Wydaje się to szczególnie ważne w kontekście powszechnej debaty na temat poczucia tożsamości narodowej, w dobie wzmożonej emigracji rodaków.

W trakcie projektu przeprowadzono kwerendę archiwalną w wybranych archiwach państwowych i oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej w Polsce oraz w archiwach i instytucjach muzealnych na terenie Norwegii. Ponadto nagrano wywiady ze współczesnymi emigrantami i reemigrantami w Polsce i Norwegii.
Zebrane informacje i materiały zostały zaprezentowane:

  • w wydanej publikacji “Polacy w Norwegii (XIX-XXI w.).Wybór materiałów źródłowych”
  • na wystawie w Archiwum Państwowym w Krakowie “Królewski fotograf i 900 mil do nieba. Z dziejów polskiej emigracji do Norwegii” w sierpniu 2010 r.,
  • na wystawie w Maihaugen/Lillehammer “Polsk innvandring til Norge de siste 200 ĺr” od wrzesnia do grudnia 2010 r.
  • oraz na stronie internetowej projektu – www.opam.no.

Wszystkie zgromadzone fotografie, dokumenty, nagrania dźwiękowe, itd. trafiły do zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie oraz Opplandsarkivet avd. Maihaugen w Lillehammer i można spodziewać się, że w przyszłości staną się doskonałą podstawą do prowadzenia badań naukowych.

Całkowite koszty projektu wyniosły 721 220,65 PLN; w tym: uzyskana i wykorzystana kwota dofinansowania z FWK – 479 934,00 PLN oraz wkład własny – 241 286,65 PLN.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej, finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Zobacz także