A A A A+

Dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie dr hab. Wojciech Krawczuk w imieniu Skarbu Państwa podpisał dziś umowę z firmą budowlaną Skanska SA na wybudowanie nowej siedziby ANK Oddział w Nowym Sączu. Zawarcie umowy odbyło się ze względów epidemicznych w formie elektronicznej.

Nowa siedziba nowosądeckiego oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie położona będzie w dogodnej lokalizacji przy ul. 29 Listopada 12 w Nowym Sączu, na działce przekazanej na tę inwestycję w 2018 r. przez władze miasta. Podczas projektowania siedziby oddziału w Nowym Sączu wykorzystano doświadczenia nabyte podczas realizacji krakowskiej siedziby centrali Archiwum Narodowego w Krakowie oddanej do użytku w 2020 r.  bryła budynku nowej siedziby ANK w Nowym Sączu. Projekt Pracownie Konserwacji Zabytków „Arkona” Sp. z o.o.

Z uwagi na kształt nieruchomości budynek Archiwum w Nowym Sączu przyjmie formę wydłużonego prostopadłościanu, zwróconego bokiem do drogi publicznej. Budynek będzie dwukondygnacyjny, z przeszkloną na dole strefą biurową od strony ulicy i pozbawionym otworów segmentem magazynowym w głębi działki. W strefie publicznej przewidziano salę konferencyjną, czytelnię, sale do zajęć edukacyjnych i wystaw, pomieszczenia do pracy z aktami oraz pracownię digitalizacji. Część magazynowa wyposażona będzie w nowoczesny system automatycznego gaszenia mgłą wodną. Magazyny po zamontowaniu regałów przesuwnych pomieszczą ok. 9 500 mb akt. Cały obiekt liczyć będzie 2 538,70 m² powierzchni użytkowej, z kubaturą równą 15 735,08 m³. Źródło ciepła i chłodzenia stanowić będą pompy gruntowe oraz pompy powietrzne, które razem z 21 sondami głębinowymi zapewnią ogrzewanie i chłodzenie. Część energii elektrycznej będą produkować panele fotowoltaiczne umieszczone na dachu.

bryła budynku nowej siedziby ANK w Nowym Sączu. Projekt Pracownie Konserwacji Zabytków „Arkona” Sp. z o.o.

W magazynach archiwalnych dla ochrony przed pożarem zamontowany zostanie automatyczny system gaszenia mgłą wodną dostosowany do tłumienia pożaru w pomieszczeniach z regałami archiwalnymi. Elewację zaprojektowano jako fasadę wentylowaną. Zewnętrzną warstwą wykończeniową będą aluminiowe panele mocowane do systemowej podkonstrukcji metalowej. W nowej siedzibie, przechowywane będą archiwalia z obszaru ziemi sądeckiej i podhalańskiej. Najstarsze spośród nich to akta miasta Nowego Targu oraz Nowego Sącza, nieliczne zachowane księgi miejskie z Limanowej czy miejskie i cechowe Starego Sącza. Zważywszy na duże zniszczenia w przeszłości i straty zasobu z okresu okupacji niemieckiej, jest to niezwykle cenny i unikatowy zasób historyczny. Oprócz dokumentacji aktowej, przechowywane będą tam również cenne kolekcje: fotograficzna, kartograficzna czy też druki ulotne ze zbioru sandecjan oraz niezwykle pomocne w badaniach genealogicznych akta metrykalne i ewidencji ludności. Swoje docelowe miejsce w nowym budynku oddziału Archiwum znajdą również stare akta hipoteczne przejęte z sądów, stanowiące niezbędny materiał źródłowy również dla współczesnych.

Inwestycję finansuje Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Koncepcję architektoniczną nowego gmachu Archiwum w Nowym Sączu przygotowało Studio Architektoniczne Wojciech Kozub. Projekt wykonała firma Pracownie Konserwacji Zabytków „Arkona” Sp. z o.o. Obsługę inwestycyjną zapewnia ECM Group Polska SA przy udziale podwykonawcy Portico Project Management Sp. z o.o. Generalnym Wykonawcą robót budowlanych została Skanska SA.

Obiekt w Nowym Sączu, wraz z już oddanym do użytku budynkiem Archiwum w Krakowie, rozwiążą w perspektywie jednego pokolenia problem przestrzeni magazynowej na papierowe materiały archiwalne w województwie małopolskim. W oddziale nowosądeckim planowane jest gromadzenie archiwaliów z obszaru 5 powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, tatrzańskiego, nowotarskiego i gorlickiego.  Nowy gmach ponadto będzie z pewnością miejscem do realizacji wielu przedsięwzięć kulturalnych na potrzeby lokalnej społeczności.

Elewacja budynku w różnych wariantach kolorystycznych

Zobacz także