A A A A+

W związku z trwającą przeprowadzką do nowej siedziby przy ul. Rakowickiej 22 E, Archiwum Narodowe w Krakowie opuściło już dotychczas zajmowane pomieszczenia na Wawelu (Oddział I), przy ul. Grodzkiej 52 (Oddział II i VI), budynek przy ul. Lubicz 25 B (Oddział V i Oddział VIII) dane teleadresowe dotychczas znajdujących się tam oddziałów są już nieaktualne. Podobna sytuacja, w krótce dotyczyć będzie Ekspozytury ANK w Spytkowicach oraz Oddziałów III i IV. O terminach będziemy informować Państwa w kolejnych komunikatach.

Uruchomiono tymczasowy numer telefonu Oddziału VI nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym:

tel. 12 422 58 33  w. 25 .

Wszelkie pisma prosimy składać pocztą tradycyjną na adres Archiwum podany w zakładce Kontakt, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ank.gov.pl lub przez ePUAP (z podpisem elektronicznym).

Przypominamy jednocześnie, że archiwalia przechowywane niegdyś w Oddziale I (Wawel), Oddziale II (ul. Grodzka), Oddziale III (ul. Sienna 16), Oddziale IV (ul. Elizy Orzeszkowej) oraz Oddziale V (ul. Lubicz 25b) są tymczasowo całkowicie wyłączone z udostępniania (kwerendy i zlecenia reprograficzne nie są wykonywane, nie są wypożyczane również materiały archiwalne, czytelnie nie funkcjonują). Z uwagi na przeprowadzkę, zostaje wstrzymane w centrali Archiwum przyjmowanie materiałów archiwalnych od podmiotów zewnętrznych.

Z uwagi na sytuację epidemiczną pozostają zamknięte czytelnie w oddziałach zamiejscowych Archiwum tj. Bochni, Nowym Sączu i Tarnowie oraz w Ekspozyturze ANK w Spytkowicach. Dzienniki podawcze w centrali ANK i oddziałach zamiejscowych i ekspozyturach pozostają zamknięte do odwołania.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Zobacz także