A A A A+

Znany na całym świecie wielki uczony epoki Odrodzenia, Mikołaj Kopernik, miał różnorodne związki z Krakowem. Były to w pierwszej kolejności relacje rodzinne, bowiem jedna z gałęzi rodziny Koperników osiadła w połowie XIV wieku w Krakowie, skąd ponad wiek  później ojciec przyszłego astronoma przeniósł się do Torunia. Tam założył rodzinę, tam też przyszedł na świat  19  lutego 1473 Mikołaj Kopernik.

Niespełna 19-letni Mikołaj Kopernik rozpoczął swą edukację akademicką od jesieni 1491 r. na uniwersytecie w Krakowie. Studia kontynuował do 1495 r. by pogłębiać je następnie w uniwersytetach włoskich. Związki z krakowskimi naukowcami utrzymywał przez całe życie, bliska była mu też Akademia Krakowska, ówczesny wiodący ośrodek wiedzy astronomicznej.

Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór afiszy i plakatów, sygn. 29/665/2570

Mikołaj Kopernik ma swoje zasłużone miejsce zarówno w pamięci potomnych, jak i w mieście w którym zdobywał wiedzę. Jest patronem jednej z głównych ulic miasta w dzielnicy Wesoła, szkół – w tym  Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych – pozawydziałowej, autonomicznej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spogląda na społeczność akademicką z cokołu pomnika autorstwa Cypriana Godebskiego, czy płótna mistrza Jana Matejki. Otwiera też katalog najwybitniejszych absolwentów najstarszego polskiego uniwersytetu.

Archiwum Narodowe w Krakowie nie posiada w swym zasobie dokumentów związanych z życiem, czy działalnością wielkiego uczonego. Zachowały się dokumenty powstające w związku z obchodami kolejnych jubileuszy astronoma, czy budową upamiętniających go rzeźb i pomników. Są to w przeważającej mierze ryciny, artykuły prasowe, teksty okolicznościowych przemówień. Duża część z tych materiałów przechowywana jest w Zbiorze Ambrożego Grabowskiego (1782-1868) księgarza, kolekcjonera, antykwariusza, historyka, miłośnika Krakowa. Swoje cenne zbiory gromadził w układzie rzeczowym w tomach. Wspomniane dokumenty zgromadzone są też w Zbiorze ikonograficznym, czy w często prezentowanym przez Archiwum Zbiorze Ikonograficznym Jana Augustyna, krakowskiego drukarza, kolekcjonera.

Interesujące są też materiały związane z wystawianiem inscenizacji o wielkim uczonym, organizowanych podczas odbywających się cyklicznie „Dni Krakowa”, w latach 30. XX w. Zachowały się też ciekawe materiały związane z przygotowywaniem spektakli poświęconych życiu Mikołaja Kopernika przez Teatr Rapsodyczny w Krakowie.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy online  MIKOŁAJ KOPERNIK – WĄTKI KRAKOWSKIE 

Zobacz także