A A A A+

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.) w Archiwum Narodowym w Krakowie wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Archiwum,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Archiwum, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności Archiwum Narodowego w Krakowie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:

Koordynator ds. dostępności w Archiwum Narodowym w Krakowie

Edyta Lelek – specjalista ds. osobowych
Archiwum Narodowe w Krakowie
ul. Sienna 16 pokój 11
30-960 Kraków
tel. 12 422 40 94 wew. 25
e-mail: elelek@ank.gov.pl

 

Zobacz także