A A A A+

W dniach 25-26 listopada 2021 r. w siedzibie Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22 E, odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemiczne i pożarowe. Dobre praktyki”.
W trakcie trwania konferencji będą poruszane tematy, które w szczegóły sposób mogą zainteresować przedstawicieli: Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków odpowiedzialnych za ochronę zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, Biur Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich, instytucji samorządowych realizujących zadania w obszarze ochrony dziedzictwa kultury, przedstawicieli instytucji kultury, muzeów, bibliotek, Archiwów Państwowych oraz innych instytucji archiwalnych tworzących narodowy zasób archiwalny, Państwowej Straży Pożarnej z komórek rozpoznawania zagrożeń, operacyjnych i szkoleniowych, przedstawicieli środowiska naukowego i instytutów badawczych PSP, środowisk naukowych i akademickich realizujących programy edukacyjne dotyczący ochrony dziedzictwa kultury, służb mundurowych oraz instytucji kultury, wolontariuszy i wszystkich zainteresowanych problematyką konferencji.

Sesje tematyczne w ramach konferencji

1. Dziedzictwo kultury wobec zagrożeń XXI wieku – wyzwania, kierunki działań.

2. Zagrożenia klimatyczne i środowiskowe dla dziedzictwa kultury – nowoczesne rozwiązania instytucjonalne, projekty i programy międzynarodowe, regionalne, nowe metody ochrony.

3. Zagrożenia pandemiczne – nowe wyzwania dla ochrony dziedzictwa kultury. Doświadczenia instytucji muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych, dobre praktyki, kierunki działań.

4. Nowe formy i metody ochrony zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych przed pożarem oraz nadzwyczajnymi zagrożeniami.

Program konferencji

Serdecznie zapraszamy do rejestracji prelegentów i uczestników.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo na stronie konferencji pod adresem: www.odk.sapsp.pl.

Patronat honorowy

 1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 2. Komendant Główny PSP- Szef Obrony Cywilnej Kraju
 3. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
 4. Wojewoda Małopolski
 5. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 6. Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa – Oddział Małopolska

Organizatorzy

 1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 2. Archiwa Państwowe
 3. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 4. Polski Komitet Błękitnej Tarczy
 5. Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
 6. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”
 7. Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie
 8. Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury
 9. Rada Programowa do spraw ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami

Współorganizatorzy

 1. Komenda Miejska PSP w Krakowie
 2. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 3. Punkt kontaktowy Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy w Krakowie

Partnerzy konferencji

 1. Polski Komitet Narodowy ICOMOS
 2. Polski Komitet Narodowy ICOM
 3. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
 4. Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
 5. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
 6. Muzeum Narodowe w Warszawie
 7. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
 8. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy
 9. Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 10. Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

Zobacz także