A A A A+

Jednym z patronów roku 2022, ustanowionych przez Sejm, jest Józef Rufin Wybicki. W tym roku mija 275 lat od urodzin tego wybitnego polityka i pisarza, 200 lat od jego śmierci oraz 225 lat od powstania słów do Pieśni Legionów Polskich, które już jako Mazurek Dąbrowskiego od 26 lutego 1927 stał się oficjalnym hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Józef Wybicki to polski pisarz i polityk, poseł na sejm w I Rzeczypospolitej. Był też autorem wspomnień, wielu pism politycznych i utworów literackich ale w zbiorowej pamięci Polaków jest twórcą słów Mazurka Dąbrowskiego.

Archiwum Narodowe w Krakowie nie posiada w swym zasobie dokumentów Józefa Wybickiego. Przechowywane są jednak materiały z nim związane. Najwięcej dokumentów można odnaleźć w Zbiorze Ikonograficznym Jana Augustyna, krakowskiego drukarza, kolekcjonera. Jego zbiór materiałów ikonograficznych to: litografie, sztychy, drzeworyty, fotografie, heliograwiury oraz inne druki ale też akwarele własnego autorstwa, wycinki prasowe czy odręczne notatki dotyczące bohaterów narodowych, wielkich postaci ze świata nauki, sztuki, literatury i historii.

Dr Barbara Berska

Zapraszamy do obejrzenia!

Józef Wybicki, autor “Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” | Archiwalne Opowieści (ank.gov.pl)

Zobacz także