A A A A+

Gra Sądecka” to konkurs z elementami gry miejskiej organizowany przez Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu. Pierwsza edycja konkursu została bardzo wysoko oceniona przez uczestników. Zaangażowanie młodzieży, organizatorów i sponsorów spowodowało, że w tym roku odbędzie się druga edycja gry pod nazwą: „Nikifor Epifaniusz Drowniak – malarz naiwnego realizmu oraz kultura i dzieje Łemków na Sądecczyźnie”.

Treść zadań poświęciliśmy życiu i twórczości Nikifora oraz kulturze i historii Łemków. Społeczność tę wyróżnia nie tylko ciekawa obrzędowość, ale i głęboka wrażliwość na piękno, która uwidacznia się w twórczości chociażby Andy’ego Warhola. Ten znany na całym świecie twórca pop artu miał bowiem korzenie łemkowskie. Rodzice artysty pochodzili z łemkowskiej wioski na wschodniej Słowacji – Mikovej. Zafascynowany kulturą wschodniochrześcijańską był także krakowianin Jerzy Nowosielski – malarz, rysownik, scenograf, filozof i teolog prawosławny, uważany za jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy ikon. Epifaniusz Drowniak, któremu także poświęcony jest konkurs, to artysta o niezwykłym talencie i skomplikowanej osobowości. Z jednej strony był niezrozumiany przez najbliższe otoczenie, a z drugiej przyciągał autorytety z kręgów sztuki, dzięki którym jego twórczość zyskała międzynarodową sławę.

Proponując różnorodną tematykę zadań i kierując ją do grup kilkuosobowych, pragniemy rozszerzać zainteresowania historyczne (w tym dziejami regionu), budować świadomość archiwalną, rozbudzać wyobraźnię, wrażliwość oraz zachęcać młodzież do podejmowania prób literackich, malarskich i poszukiwań archiwalnych.

Drodzy Uczestnicy Gry!

Przygoda z historią daje nam – organizatorom – możliwość poznania Waszej wizji świata i zetknięcia się z Waszym talentem. Wam oferuje szansę wypowiedzenia, wyrażenia siebie m.in. poprzez piękny język sztuki (teksty prozatorskie, poetyckie, malarskie), bezpośrednie zetknięcie się ze źródłem archiwalnym, budzi też zainteresowanie regionalną historią i kulturą, a także zachęca do twórczego modelu życia. Dowartościowuje, wzbogaca wiedzę i otwiera na spotkania z nowymi ludźmi – tymi współczesnymi, jak i uwięzionymi w mrokach przeszłości.

Drodzy Nauczyciele, Rodzice i Opiekunowie!

To dzięki Wam, pochylającym się nad zainteresowaniami dzieci, realizującym szeroko pojętą misję edukacyjną, służącą rozwijaniu umiejętności odbioru wartości dóbr kultury, wdrażającym do krytycznej oceny źródeł, wprowadzającym młodzież w świat wielkich postaci – mógł zaistnieć nasz konkurs, obejmując swym zasięgiem szkoły gimnazjalne z terenu miasta Nowego Sącza. To Wy zapoznając dzieci z „wielką” i „małą” historią, podejmujecie działania służące budowaniu świadomości historycznej wśród uczniów oraz dokładacie starań o zachowanie dziedzictwa, które jest naszym wspólnym dobrem, a którego los jest przedmiotem szczególnej troski ze strony archiwistów.

Wyrażamy ciche życzenie, by i ta edycja, poświęcona malarzowi o nieprzeciętnej wrażliwości, Nikiforowi Epifaniuszowi Drowniakowi, spotkała się z Waszą przychylnością. Zapraszamy Was do poznawania wyjątkowego i pełnego magii świata archiwaliów, nad którymi nigdy nie unosi się mgła kurzu. Z niecierpliwością oczekujemy na Wasze zgłoszenia, żywiąc nadzieję, że Wy także będziecie niecierpliwie oczekiwać na pojawienie się pierwszego zadania. Zwłaszcza że, jak przypuszczamy, do drużyn, które już znają „Grę Sądecką”, dołączą nowe – równie pomysłowe i ambitne! Aby zgłosić swoją grupę, należy wypełnić odpowiedni formularz i odesłać go wraz ze zdjęciem grupy pod adresem e-mail: nikifor@ank.gov.pl do 14 października 2016 r. Zgłoszenia można przesłać także tradycyjnie za pośrednictwem poczty na adres: Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56a, 33-300 Nowy Sącz lub złożyć osobiście w siedzibie oddziału ( w godz. 9;00 – 14;00). Do zobaczenia!

Organizator:
Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu

Partnerzy Konkursu:
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

 • Urząd Miasta w Nowym Sączu
 • Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu
 • Małopolskie Centrum Kultury “Sokół w Nowym Sączu
 • PTTK Oddział “Beskid” w Nowym Sączu
 • Klub Przyjaciół Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu
 • Uzdrowisko Krynica Żegiestów S.A. w Krynicy Zdroju
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu
 • Fundacja EUROS – WIATR ZE WSCHODU w Tarnowie
 • Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej
 • Patronat Honorowy:
 • Starosta Nowosądecki – Marek Pławiak
 • Prezydent Miasta Nowego Sącza – Ryszard Nowak
 • Burmistrz Krynicy-Zdroju – dr Dariusz Reśko

Zobacz także