A A A A+

Archiwum Narodowe w Krakowie zostało tegorocznym laureatem Dyplomu Honorowego Nagrody im. Józefa Dietla w kategorii instytucja.

Tegoroczna gala wręczenia nagród odbyła się 26 maja w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory Muzeum Krakowa , a w mieniu Archiwum odebrał ją Dyrektor, prof. dr hab. Wojciech Krawczuk. Pozostałe dyplomy honorowe otrzymały: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Małopolska Organizacja Turystyczna. Laureatem nagrody im. Józefa Dietla został prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa.

 

fotografia -Dyplom Honorowy Nagrody im. Józefa Dietla w kategorii instytucja dla Archiwum Narodowego w Krakowie

Dyplom Honorowy Nagrody im. Józefa Dietla w kategorii instytucja dla Archiwum Narodowego w Krakowie. fot. Wojciech Staszkiewicz

Nagroda jest przyznawana od 2008 roku, a jej celem jest uhonorowanie osób fizycznych i instytucji działających na rzecz dobra wspólnego miasta Krakowa oraz Małopolski, a także osób wyróżniających się postawami patriotycznymi i obywatelskimi

fotografia fragmentu zaproszenia na gale wręczenia Dyplomu Honorowego Nagrody im. Józefa Dietla w kategorii instytucja.

fot. Wojciech Staszkiewicz

 

Zobacz także