A A A A+

archiwa rodzinne Logo

 

 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że Archiwum Narodowe w Krakowie wraz z innymi Archiwami Państwowymi uczestniczy w realizacji projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej”, wpisującego się w dalsze świętowanie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby posiadające archiwalia rodzinne, dotyczące udziału ich przodków w walce o wolność ojczyzny, które mogą być cennym uzupełnieniem dotychczas znanych źródeł archiwalnych.

Dla uczestników projektu zainteresowanych właściwym zabezpieczaniem i przechowywaniem w warunkach domowych tego typu archiwaliów, przewidziane są jesienią bezpłatne warsztaty w siedzibie Archiwum przy ul. Siennej 16 oraz w oddziałach zamiejscowych.

Jednocześnie jesteśmy zainteresowani możliwością szerszego udostępnienia prywatnych zbiorów dotyczące odzyskania niepodległości lub wieczystego ich zabezpieczenia poprzez przekazanie do Archiwum.

Zainteresowanych tą problematyką prosimy o kontakt z Tomaszem Wrońskim, Archiwum Narodowe w Krakowie, 30-960 Kraków, ul. Sienna 16, tel. 12 422-40-94, w. 27, e-mail: twronski@ank.gov.pl

Celem projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej”, realizowanego przez archiwa państwowe jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na unikalną wartość rodzinnych pamiątek i aktywne zaangażowanie w świętowanie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przechowywane w domowych zbiorach dokumenty, fotografie, albumy, pamiętniki, rękopisy, afisze, odznaczenia, militaria i inne pamiątki stanowią wyjątkowe świadectwo historii poszczególnych ludzi, rodzin i lokalnych społeczności. Nieraz zapomniane i podniszczone czekają na ponowne odkrycie, na poszukiwaczy rodzinnej historii – Rodzinnych Archiwistów, którzy otoczą je opieką i przywrócą im dawną świetność. Do nich i do wszystkich tych, którzy pamiętają o śladach pozostawionych przez przodków i troszczą się o nie – a chcieliby robić to jeszcze lepiej, skierowany jest projekt Archiwa Rodzinne Niepodległej.

„Archiwa Rodzinne Niepodległej” to przedsięwzięcie na skalę ogólnopolską mające krzewić kulturę ochrony pamiątek, budzić ducha genealogicznych poszukiwań oraz inspirować do dokumentowania historii rodzinnej i lokalnej – mówi Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk. – Eksplorowanie świadectw naszej przeszłości i pielęgnowanie tradycji to wyjątkowa przygoda. Zachęcamy do udziału w projekcie każdego zainteresowanego losami własnej rodziny, komu nieobca jest potrzeba kultywowania pamięci o przodkach i dbałości o rodzinne pamiątki.

W 33 archiwach państwowych, które swoim zasięgiem działania obejmują całą Polskę, uruchomione zostały punkty konsultacyjne, gdzie można uzyskać pomoc i fachową poradę na temat sposobów prowadzenia archiwum rodzinnego.

Wybrane pamiątki z domowego archiwum wraz z opisem historii rodzin zaprezentowane zostaną, za zgodą uczestników projektu, na stronie internetowej Archiwa Rodzinne Niepodległej. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie narodowa kolekcja niepodległościowa, której współtwórcą będzie mógł zostać każdy Rodzinny Archiwista.

Projekt sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

 

 

 

Zobacz także