A A A A+

Szanowni Państwo,

informujemy, że Archiwum Narodowe w Krakowie wraz z innymi Archiwami Państwowymi uczestniczy w realizacji projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej”, wpisującego się w dalsze świętowanie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby posiadające archiwalia rodzinne, dotyczące udziału ich przodków w walce o wolność ojczyzny, które mogą być cennym uzupełnieniem dotychczas znanych źródeł archiwalnych.

Dla uczestników projektu zainteresowanych właściwym zabezpieczaniem i przechowywaniem w warunkach domowych tego typu archiwaliów, przewidziane są jesienią bezpłatne warsztaty, o których poinformujemy w stosownym czasie.

Jednocześnie jesteśmy zainteresowani możliwością szerszego udostępnienia prywatnych zbiorów dotyczące odzyskania niepodległości lub wieczystego ich zabezpieczenia poprzez przekazanie do Archiwum.

 

Zainteresowanych tą problematyką prosimy o kontakt z Tomaszem Wrońskim, Archiwum Narodowe w Krakowie, 30-960 Kraków, ul. Sienna 16, tel. 12 422-40-94, w. 27, e-mail: twronski@ank.gov.pl

archiwa rodzinne Logo

Zobacz także