A A A A+

W ramach projektu  „Archiwa Rodzinne Niepodległej”  Krystyna Jelonek-Litewka – emerytowany pracownik krakowskiego Archiwum przekazała na ręce Dyrektora Archiwum przepisane wspomnienia swojego ojca Eugeniusza Jelonka o pociągu pancernym „Smok” z 1919 r. Wspomnienia zostaną wydane nakładem Archiwum Narodowego w Krakowie w 2021 r.

W tym samym czasie gościł w Archiwum także Adam Macedoński, znany grafik krakowski, działacz niepodległościowy, zasłużony dla ujawniania prawdy o zbrodni katyńskiej,  który do projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej” udostępnił swoje rodzinne archiwalia.

Adam Macedoński podczas wizyty w Archiwum Narodowym w Krakowie prezentuje swoje materiały dotyczące zbrodni katyńskiej (fot. Lilianna Pochwalska)

Adam Macedoński podczas wizyty w Archiwum Narodowym w Krakowie prezentuje swoje materiały dotyczące zbrodni katyńskiej (fot. Lilianna Pochwalska)

Nagrywano również zdjęcia do tworzonego przez reżysera Jarosława Mańkę oraz Fundację Dobrego Słowa  filmu dokumentalnego o Adamie Macedońskim, którego prezentacja w ramach projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej” nastąpi w krakowskim Archiwum w pierwszej połowie 2021 roku.

Natomiast  20 października  planowane są warsztaty dla rodzinnych archiwistów w ramach cyklu „Spotkania z Mistrzem Archiwalnym”  podczas których doświadczeni archiwiści i posiadacze znakomitych rodzinnych kolekcji podzielą się swoimi doświadczeniami w porządkowaniu prywatnych zbiorów oraz w zabezpieczaniu fotografii i dokumentacji audiowizualnej.

Zainteresowanych udziałem w zajęciach prosimy o kontakt e-mail: twronski@ank.gov.pl, tel.: 12 422  40 94, w. 27 .

 

Adam Macedoński przekazuje Dyrektorowi Archiwum Narodowego w Krakowie dr hab. Wojciechowi Krawczukowi swoje zbiory do wykorzystania na potrzeby projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej” (fot. Lilianna Pochwalska)

Adam Macedoński przekazuje Dyrektorowi Archiwum Narodowego w Krakowie dr hab. Wojciechowi Krawczukowi swoje zbiory do wykorzystania na potrzeby projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej” (fot. Lilianna Pochwalska)

 

Adam Macedoński składa dedykację na publikacji autobiograficznej „Pod czerwoną okupacją” (fot. Lilianna Pochwalska)

Adam Macedoński składa dedykację na publikacji autobiograficznej „Pod czerwoną okupacją” (fot. Lilianna Pochwalska)

 

Podczas pobytu w Archiwum Adam Macedoński podarował Archiwum publikację, poświęconą jego osobie, pt. „Pod czerwoną okupacją” (fot. Lianna Pochwalska)

Podczas pobytu w Archiwum Adam Macedoński podarował Archiwum autobiografię pt. „Pod czerwoną okupacją” (fot. Lilianna Pochwalska)

Zapraszamy do obejrzenia wystawy online “Kolekcja Adama Macedońskiego”

Zobacz także