A A A A+

13 grudnia to kolejna, w tym roku 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego, jednego z najbardziej dramatycznych wydarzeń w historii powojennej Polski. To czas, który w pamięci zbiorowej Polaków funkcjonuje jako szereg tragicznych wydarzeń: wstrząs nocy grudniowej, przemówienie generała Jaruzelskiego, strzały w kopalni „Wujek”, demonstracje, pacyfikacje strajków, solidarność i wzajemna pomoc.

13 grudnia to też dzień przynoszącej światło Świętej Łucji.

W najbliższy poniedziałek 13 grudnia o godzinie 11 w siedzibie Archiwum Narodowego w Krakowie odbędzie się seminarium pt. Święta Łucja rozprasza mroki. 40. rocznica stanu wojennego. 

W programie przewidziano:

wystąpienie na temat materiałów źródłowych do badań okresu stanu wojennego w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie oraz

prezentację Walcząc słowem. Historia stanu wojennego zapisana wierszem, opracowaną na podstawie utworów literackich przechowywanych w zasobie ANK

oraz projekcję filmu pt. Szwed z Wesela, w reż. Antoniego Krauze, dokumentu na temat szwedzkiego tłumacza Andersa Bodegårda, który w 1981 r. pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Zobacz także