DOKUMENTY

Podstawowym źródłem informacji na temat funkcjonowania Teatru Rapsodycznego są dokumenty wytworzone w toku jego działalności. Przechowują pamięć o tych bardziej i mniej znaczących momentach z życia Teatru, jego problemach i sukcesach. Jednak zawarte w nich treści prezentują coś więcej niż konkretną historię zespołu Mieczysława Kotlarczyka. Jak w soczewce skupia się w nich obraz całej sieci zależności od władzy, w jaką uwikłane były instytucje kulturalne działające w okresie PRL-u, uwidaczniając potęgę wpływu aparatu partyjnego na kształt twórczości artystycznej i życia kulturalnego epoki.

051.jpg
Zezwolenie na zorganizowanie i prowadzenie Teatru Rapsodycznego w Krakowie, 1945
(ANK, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. UW II 3847)
052.jpg
Wykaz teatrów działających na terenie miasta Krakowa na dzień 1 listopada 1945, 1945
(ANK, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. UW II 3846)
053.jpg
Pismo dyrekcji Teatru do Ministerstwa Kultury i Sztuki o wsparcie finansowe planowanych przedstawień przygotowywanych na okres Kongresu Zjednoczeniowego PPS i PPR (wspomniana entuzjastyczna opinia S. Obrazcowa prawdopodobnie uratowała Teatr Rapsodyczny od pierwszej próby likwidacji), 1948
(ANK, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. UW II 3846)
054.jpg
Zgoda Ministerstwa Kultury i Sztuki na wystawienie sztuki "Beniowski" J. Słowackiego z pominięciem fragmentów objętych cenzurą, 1949
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 31)
055.jpg
Fragment sztuki "Beniowski" J. Słowackiego objęty cenzurą, 1949
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 31)
056.jpg
Pieczęć Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Krakowie, 1961
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 21)
057.jpg
Pismo z propozycją telewizyjnej realizacji "Eugeniusza Oniegina" A. Puszkina, 1959
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 46)
058.jpg
List Jana Brzechwy do Tadeusza Kotlarczyka zawierający zgodę na wykorzystanie przekładu "Rusłana i Ludmiły" A. Puszkina, 1962
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 22)
059.jpg
Zezwolenie na wystawienie sztuki Sz. Rustaweli "Prawdziwa historia zdobycia Meksyku" na terenie miasta Rzeszowa, 1963
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 22)
060.jpg
Zezwolenie na wystawienie sztuki Sz. Rustaweli "Prawdziwa historia zdobycia Meksyku" na terenie miasta Rzeszowa, 1963
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 22)
061.jpg
Uchwała Rady Narodowej miasta Krakowa reaktywująca działalność Teatru Rapsodycznego, 1957
(ANK, Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa, sygn. 29/701/2463)
062.jpg
Informacja Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie-Zwierzyńcu na temat uroczystości jubileuszowych 25-lecia Teatru Rapsodycznego (s. 1), 1966
(ANK, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie, sygn. KW PZPR 1362)
063.jpg
Informacja Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie-Zwierzyńcu na temat uroczystości jubileuszowych 25-lecia Teatru Rapsodycznego (s. 2), 1966
(ANK, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie, sygn. KW PZPR 1362)
064.jpg
List Mieczysława Kotlarczyka do I Sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie będący odpowiedzią na informację o planowanym zdymisjonowaniu go ze stanowiska dyrektora Teatru Rapsodycznego (s. 1), 1967
(ANK, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie, sygn. KW PZPR 1362)
065.jpg
List Mieczysława Kotlarczyka do I Sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie będący odpowiedzią na informację o planowanym zdymisjonowaniu go ze stanowiska dyrektora Teatru Rapsodycznego (s. 2), 1967
(ANK, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie, sygn. KW PZPR 1362)
066.jpg
Wyciąg z protokołu z zebrania POP PZPR przy Teatrze Rapsodycznym odbytego w dniu 27 lutego 1967 roku zawierający zarzuty kierowane pod adresem Mieczysława Kotlarczyka (s. 1), 1967
(ANK, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie, sygn. KW PZPR 1362)
067.jpg
Wyciąg z protokołu z zebrania POP PZPR przy Teatrze Rapsodycznym odbytego w dniu 27 lutego 1967 roku zawierający zarzuty kierowane pod adresem Mieczysława Kotlarczyka (s. 2), 1967
(ANK, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie, sygn. KW PZPR 1362)
068.jpg
Wyciąg z protokołu z zebrania POP PZPR przy Teatrze Rapsodycznym odbytego w dniu 27 lutego 1967 roku zawierający zarzuty kierowane pod adresem Mieczysława Kotlarczyka (s. 3), 1967
(ANK, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie, sygn. KW PZPR 1362)
069.jpg
Pierwsza strona pisma powołującego Teatr Lalek "Groteska" na likwidatora Teatru Rapsodycznego, 1967
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 58)