058.jpg
List Jana Brzechwy do Tadeusza Kotlarczyka zawierający zgodę na wykorzystanie przekładu "Rusłana i Ludmiły" A. Puszkina, 1962
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 22)