FOTOGRAFIE

Teatr Rapsodyczny zrodził się z przekonania, że najwyższą wartością i istotą sztuki teatralnej jest artyzm Słowa. Spośród wszystkich środków scenicznego przekazu dostępnych w konwencjonalnym teatrze dramatycznym, żywe Słowo zostało wyniesione do roli dominanty, wobec której wszystko inne pełniło funkcję drugoplanową. W wyniku tego przewartościowania narodził się jedyny w swoim rodzaju teatr o bardziej słuchowiskowym niż widowiskowym profilu, o własnym kształcie scenicznym, w którym scenografia traktowana była umownie i wyjątkowo ascetycznie, a aktor przemawiał do widza tak, by świat opisany przez poetów oglądany był oczyma wyobraźni. Tę specyfikę spektakli Rapsodyków dostrzec można na fotografiach, na których utrwalone zostały sceny poszczególnych przedstawień.

001.jpg
J. Kasprowicz, "Hymny", reż. Mieczysław Kotlarczyk, na fotografii: Danuta Michałowska, 1945
Autor nieznany
(ANK, Akta osób i rodzin - zbiór szczątków zespołów, sygn. 29/645/339)
002.jpg
"Bajka", reż. Mieczysław Kotlarczyk, od lewej: Alina Urbańczykowa, Danuta Michałowska, Krystyna Ostaszewska, August Kowalczyk, Antoni Żuliński, Tadeusz Ostaszewski, Jan Adamski, 1945
Autor nieznany
003.jpg
"Słowo o Kościuszce", reż. Mieczysław Kotlarczyk, Tadeusz Ostaszewski, od lewej: Halina Kwiatkowska, Danuta Michałowska, Mieczysław Kotlarczyk, Jan Adamski, August Kowalczyk, Antoni Żuliński, Ostaszewscy, 1946
Autor nieznany
(ANK, Akta osób i rodzin - zbiór szczątków zespołów, sygn. 29/645/339)
004.jpg
J. Słowacki, "Król Duch", reż. Mieczysław Kotlarczyk, na fotografii: August Kowalczyk, Magdalena Grodyńska, Ewa Heise, Teresa Larysz, Danuta Michałowska, Anna Namysłowska, Krystyna Ostaszewska, 1948
Autor nieznany
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 55)
005.jpg
J. Conrad "Lord Jim", reż. M. Kotlarczyk, od lewej: Mieczysław Kotlarczyk,1948
Autor nieznany
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 55)
006.jpg
A. Mickiewicz, "Dziady", reż. M. Kotlarczyk, na pierwszym planie: Mieczysław Kotlarczyk, 1961
Fot. Wojciech Plewiński
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 21)
007.jpg
J. Bedier, "Dzieje Tristana i Izoldy, reż. D. Michałowska, na pierwszym planie: Zbigniew Poprawski, Stanisława Waligórzanka, 1959
Autor nieznany
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 55)
008.jpg
S. Wyspiański, "Legenda", reż. M. Kotlarczyk, 1961
Autor nieznany
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 55)
009.jpg
Homer, "Odyseja", reż. M. Kotlarczyk, 1958
Autor nieznany
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 55)
010.jpg
J. Tuwim, "Kwiaty Polskie", reż. M. Kotlarczyk, 1963
Autor nieznany
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 55)
011.jpg
C.K. Norwid, "Dialogi Miłości", reż. M. Kotlarczyk od lewej: Ryszard Machowski, Marzanna Fiałkowska, Zbigniew Gorzowski, Wanda Januszkiewicz, 1960
Fot. Wojciech Plewiński
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 55)
012.jpg
J. Słowacki "Legendy Złote i Błękitne", reż. M. Kotlarczyk, na fotografii: Czesław Meissner, 1957
Fot. Adam Drozdowski
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 55)

Rolę tła wspomagającego aktora w uruchomieniu wyobraźni widza pełniła muzyka. Zapisy nutowe do przedstawień Rapsodyków autorstwa cenionych kompozytorów, takich jak Zygmunt Konieczny czy Zbigniew Jeżewski, są tutaj bogato reprezentowaną grupą archiwaliów.


013.jpg
Partytura do sztuki "Eugeniusz Oniegin" A. Puszkina, 1966
Muz. Zbigniew Jeżewski
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 264)