051.jpg
Zezwolenie na zorganizowanie i prowadzenie Teatru Rapsodycznego w Krakowie, 1945
(ANK, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. UW II 3847)