054.jpg
Zgoda Ministerstwa Kultury i Sztuki na wystawienie sztuki "Beniowski" J. Słowackiego z pominięciem fragmentów objętych cenzurą, 1949
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 31)