061.jpg
Uchwała Rady Narodowej miasta Krakowa reaktywująca działalność Teatru Rapsodycznego, 1957
(ANK, Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa, sygn. 29/701/2463)