057.jpg
Pismo z propozycją telewizyjnej realizacji "Eugeniusza Oniegina" A. Puszkina, 1959
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 46)