Relacje o rzeziach

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 5

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 6

Odpis listu brata Cypriana z klasztoru Karmelitów Bosych w Wiśniowcu k. Krzemieńca do przełożonego tegoż klasztoru w Krakowie z opisem mordów dokonywanych na Polakach i z prośbą o modlitwę, Wiśniowiec, 7 VI 1943 r.

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s.5,6

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 161

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 162

Informacja o transporcie Wołyniaków z pow. Beresteczko oraz opis zajść wg relacji uciekinierów, sporządzone przez pracownicę Polskiego Komitetu Opiekuńczego Marię Starowieyską. Kraków, 18 VIII 1943 r.

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 161, 162

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 285 Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 286 Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 287

Rękopis relacji ocalałego M. Stroganowskiego informującej o przygotowaniach, początkach i właściwej akcji antypolskiej na Wołyniu, ukazującej bezpośrednie i pośrednie skutki rzezi oraz próby organizowania obrony.

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 285-287

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr17 s. 167

Protokół spisany na podstawie relacji trzech ocalałych z rzezi i przez nich podpisany, informujący o napadach band ukraińskich na Polaków, z których świadkowie wraz z rodzinami ocaleli oraz przedstawiający ich przybycie do Krakowa w dniu 27 II 1943 r. Kraków, 28 II 1943 r.

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr17 s. 167

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr17 s. 217

Rękopis protokołu, w którym ocalały z napadu bandy ukraińskiej informuje o okolicznościach w jakich dokonano napadu na jego rodzimą wioskę (mieszaną pod względem narodowościowym, z przewagą Ukraińców), jego drodze do Przemyśla oraz planach kontynuowania podróży na zachód w obawie przed bandami ukraińskimi. Świadek potwierdził swoją relację własnoręcznym podpisem, Przemyśl, 20 IV 1944 r.

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr17 s. 217

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr17 s. 223

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr17 s. 225

Notatka Henryka Potockiego Delegata Rady Głównej Opiekuńczej dot. ukraińskich antypolskich wystąpień w Galicji. Kraków, 24 IV 1944 r.

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr17 s. 225

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. SGCKr 503 s. 93 Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. SGCKr 503 s. 94 Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. SGCKr 503 s. 94a Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. SGCKr 503 s. 94b
Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. SGCKr 503 s. 95 Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. SGCKr 503 s. 97 Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. SGCKr 503 s. 98 Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. SGCKr 503 s. 99
Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. SGCKr 503 s. 100 Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. SGCKr 503 s. 101 Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. SGCKr 503 s. 102

Sprawa uznania za zmarłą kobiety zamordowanej w rzeziach wołyńskich. Po wojnie osoby, które utraciły bliskich musiały przeprowadzić sądownie sprawę o uznanie ich za zmarłych. We wniosku do sądu podawały przyczyny śmierci, dodatkowo sąd powoływał świadków wydarzeń. Tak też było w wypadku ofiar rzezi wołyńskich - stąd w sprawach sądowych o uznanie za zmarłych znajdujemy relacje o tamtych bolesnych wydarzeniach.

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. SGCKr 503 s. 93-95, 97-102

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. 29-666-46 Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. 29-666-47 Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. 29-666-46 Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. 29-666-47
Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. 29-666-49 Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. 29-666-50

O wydarzeniach na Wołyniu i w Galicji Wschodniej informowała także prasa konspiracyjna. Znaleźć tam możemy odezwy do narodu ukraińskiego, opisy wydarzeń, opinie na ich temat, polityczne komentarze do przyczyn zaistniałych wypadków.

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. 29-666-46, 47, 49, 50