Ukraińska propaganda

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. WIN 49 k. 24 Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. WIN 49 k. 27 v Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. WIN 49 k. 27 r Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. WIN 49 k. 28

Ukraińskie czasopismo Idea i czyn Nr 1 (6) z 1944 r. W numerze artykuł, mówiący o stosunkach polsko-ukraińskich, o dawnej historii ziem ukraińskich, o Polsce będącej zawsze agresorem w stosunkach międzynarodowych na tym terenie.

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. WIN 49 k. 24, 27, 28

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. WIN 49 k. 173

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. WIN 49 k. 175

Biuletyn Nr 1 (12) z 1 stycznia 1944 r. - pismo wydawane przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów na teren Ukrainy Zachodniej. W piśmie zamieszczano odezwy do narodu ukraińskiego, podawano także wiadomości o sytuacji na terenie Ukrainy. W tym właśnie numerze ukazał się artykuł pod tytułem Żeby było jasne! Kto ponosi winę za zaognienie stosunków polsko-ukraińskich? W artykule zamieszczono spis ofiar - Ukraińców, zamordowanych przez "polskie bandy" na Hrubieszowszczyźnie w okresie 7.05.1942-6.05.1943 (40 osób). Te ofiary miały być świadectwem rozpętanego "polskiego terroru".

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. WIN 49 k. 173, 175

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. WIN 49 k. 189

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. WIN 49 k. 190

Pismo Za Ukraińską Władzę z 23 maja 1944 r., wydawane przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów, w którym znaleźć można zarówno artykuły dotyczące historii Ukrainy, opisy sytuacji bieżącej, ale też artykuły propagandowe. Nie znajdziemy żadnych informacji o mordach dokonanych przez nacjonalistów ukraińskich - za to przeczytać możemy o Dniu Bohaterów Ukraińskiej Ziemi (ze wspominieniem Bogdana Chmielnickiego, Mazepy, atamana Petlury czy Ewhena Konowalca oraz o mordach i grabieżach dokonywanych na ukraińskiej ludności przez "polskich szowinistów".

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. WIN 49 k. 189, 190

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. WIN 49 k. 195 r Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. WIN 49 k. 198 r Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. WIN 49 k. 199 v

Kolejne pismo Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów pt. Wieści (nr z 1 kwietnia 1944 r.). Treść podobna jak w poprzednio prezentowanych pismach - odwołanie do historii Ukrainy i informacje o mordach dokonywanych przez Polaków na ludności ukraińskiej - z załączoną listą ofiar. Tytuł artykułu o mordach - Z kroniki polskich okrucieństw - sugeruje cykliczność jego zamieszczania w kolejnych numerach pisma. Nie ma najmniejszej wzmianki o mordowaniu Polaków kiedykolwiek i gdziekolwiek.

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. WIN 49 k. 195, 198, 199

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. WIN 49 k. 288 Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. WIN 49 k. 305 r Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. WIN 49 k. 306 v Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. WIN 49 k. 306 r
Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. WIN 49 k. 307 v Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. WIN 49 k. 307 r Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. WIN 49 k. 308 v Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. WIN 49 k. 308 r

Publikacja wydana w Krakowie w 1941 roku. Głównym jej celem było udowodnienie, że ziemie ukraińskie nigdy nie były ziemiami etnograficznie związanymi z Polską. Polacy za pomocą szeroko rozumianej akcji spolszczania tych ziem działali wbrew nacji ukraińskiej - zmuszając ją do zmiany religii z greko-katolickiej na rzymsko-katolicką, naśmiewali się z nabożeństw i modlitw ukraińskich, uważali Rusinów za osoby gorszej kategorii, mniej inteligentne. Takie postępowanie - wedle publikacji - cieszyło się uznaniem wśród polskiego kleru i nauczycieli. Jako dowód przedstawiono (w języku polskim i ukraińskim) zeznania i opowieści dzieci osób wyznania greko-katolickiego.

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. WIN 51 k. 288, 305-308