Pomoc Wołyniakom

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 7

List Henryka Potockiego Delegata Rady Głównej Opiekuńczej (RGO) na Okręg Krakowski do Adama Ronikiera Prezesa RGO w Krakowie informujący o alarmujących wieściach nadchodzących z Wołynia, w załączeniu przekazujący w/w odpis listu brata Cypriana, 21 VI 1943 r.

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 7

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 21

List Delegata Rady Głównej Opiekuńczej i Doradcy przy Gubernatorze Dystryktu Galicja do Henryka Potockiego Delegata Rady Głównej Opiekuńczej z prośbą o pomoc dla uciekinierów z Wołynia, którzy mieli zgłosić się z niniejszym pismem, informujący ponadto, że od władz niemieckich otrzymano pismo zezwalające na wydawanie legitymacji uciekinierom z Wołynia. Lwów, 2 VII 1943 r.

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 21

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 23

Załączone do listu Delegata Rady Głównej Opiekuńczej i Doradcy przy Gubernatorze Dystryktu Galicja do Henryka Potockiego Delegata Rady Głównej Opiekuńczej z prośbą o pomoc dla uciekinierów z Wołynia pismo władz niemieckich zezwalające na wydawanie legitymacji uciekinierom z Wołynia. Lwów, 1 VII 1943 r. (j. niemiecki).

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 23

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 25

Załączony do listu Delegata Rady Głównej Opiekuńczej i Doradcy przy Gubernatorze Dystryktu Galicja do Henryka Potockiego Delegata Rady Głównej Opiekuńczej z prośbą o pomoc dla uciekinierów z Wołynia wzór formularza dla uciekinierów z Wołynia starających się o wydanie legitymacji. (j. niemiecki).

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 37

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 37

Wykaz ilości uchodźców z Wołynia przybywających dn. 22 VII 1943 r. do poszczególnych Polskich Komitetów Opiekuńczych Dystryktu Krakowskiego. Kraków, 22 VII 1943 r.

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 37

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 41

Pismo Wicedyrektora Rady Głównej Opiekuńczej do Polskiego Komitetu Opiekuńczego Jarosław, Delegatura Przeworsk kierujące na teren w/w Delegatury 2 rodziny uciekinierów z Wołynia, z prośbą o udzielenie im pomocy. 23 VII 1943 r.

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 41

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 125

Pismo Przewodniczącego Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Przemyślu Kroguleckiego do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie z prośbą o przydział od 101-233 sztuk różnego typu odzieży i obuwia damskiego, męskiego i dziecięcego. Zapotrzebowanie określone jest jako minimalne, wobec rosnącego zapotrzebowania przedstawiono prośbę o dodatkowy przydział zarówno odzieży, obuwia jak również żywności. Przemyśl, 28 VII 1943 r.

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 125

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 127

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 128

Sprawozdanie mgr. Tadeusza Haydera dla Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Przemyślu opisujące losy uciekinierów z Wołynia, którzy uprzednio zostali tam przesiedleni z terenów przygranicznych w okolicy Sanu podczas okupacji radzieckiej. Podkreślono konieczność udzielenia uciekinierom natychmiastowej pomocy, Przemyśl, 23 VII 1943 r.

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. sygn. DOKr16 s. 127, 128

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 175

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 176

Pismo Rady Opiekuńczej Powiatowej Jarosław do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie, z doniesieniem o masowym napływie uchodźców z Wołynia, a częściowo z miejscowości położonych w Dystrykcie Galicja i na Sokalszczyźnie. Jako przyczynę napływu określono mordy dokonywane na Polakach i niszczenie ich dobytku przez bandy ukraińskie. Podano liczbę uchodźców znajdujących się w pow. Jarosławskim, przedstawiono ich sytuację oraz potrzeby. Jarosław, 21 VIII 1943 r.

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. sygn. DOKr16 s. 175, 176

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 221

Sprawozdanie Polskiego Komitetu Opiekuńczego Przemyśl dla Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie z pomocy dla uchodźców z Wołynia na kwotę 53 539,23 zł. Przemyśl, 5 X 1943 r.

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. sygn. DOKr16 s. 221

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 223

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 224

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 225

Pismo Polskiego Komitetu Opiekuńczego Przemyśl dla Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie informujące, że od 1 sierpnia do 1 października 1943 r. przez Przemyśl przeszło 21 transportów uchodźców o łącznej ilości 19 308 osób. Przedstawienie okrucieństw dokonywanych na Polakach i informacji o liczbie ofiar. Ukazanie zabiegów Komitetu o zatrzymanie i rozlokowanie uchodźców nie posiadających bliskich na terenie GG, z podaniem informacji, że 178 osób, które pozostały w obozie przejściowym, "(…) administracja obozu wysłała w dwu transportach 11.9 i 2.10 b.r. na Wołyń - narażając ich na pewną śmierć." Przedstawienie sytuacji uchodźców oraz zabiegów Komitetu mających na celu pomoc ocalałym, Przemyśl 13 X 1943 r.

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. sygn. DOKr16 s. 223-225

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 247

Pismo Dyrektora Rady Głównej Opiekuńczej do Doradcy Rady Głównej Opiekuńczej na Okręg Krakowski informujące o konieczności przedstawienia Rządowi GG danych z poszczególnych Komitetów odnośnie zestawień wydatków przeznaczonych na pomoc uchodźcom z Wołynia, w związku z powyższym zwraca się o przesłanie potrzebnych danych, informując jednocześnie o kwotach przekazanych przez Radę Główną Opiekuńczą dotacji dla poszczególnych Komitetów, 10 XII 1943 r.

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. sygn. DOKr16 s. 247

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 269

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 270

Pismo Rady Opiekuńczej Powiatowej Jarosław do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie, z doniesieniem o masowym napływie uchodźców z Wołynia, a częściowo z miejscowości położonych w Dystrykcie Galicja i na Sokalszczyźnie. Jako przyczynę napływu określono mordy dokonywane na Polakach i niszczenie ich dobytku przez bandy ukraińskie. Podano liczbę uchodźców znajdujących się w pow. jarosławskim, przedstawiono ich sytuację oraz potrzeby. Jarosław, 21 VIII 1943 r.

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. sygn. DOKr16 s. 269, 270

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 271

Załącznik do pisma Rady Głównej Opiekuńczej Jarosław do Rady Głównej Opiekuńczej Kraków informujące o pomocy udzielonej uchodźcom, zawierający szczegółowe zestawienie wydatków związanych z opieką nad uchodźcami z Wołynia.

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. sygn. DOKr16 s. 271

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 279

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 280

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr16 s. 281

Pismo Polskiego Komitetu Opiekuńczego Przemyśl dla Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie informujące, że od 1 sierpnia do 1 października 1943 r. przez Przemyśl przeszło 21 transportów uchodźców o łącznej ilości 19 308 osób. Przedstawienie okrucieństw dokonywanych na Polakach i informacji o liczbie ofiar. Ukazanie zabiegów Komitetu o zatrzymanie i rozlokowanie uchodźców nie posiadających bliskich na terenie GG, z podaniem informacji, że 178 osób, które pozostały w obozie przejściowym, "(…) administracja obozu wysłała w dwu transportach 11.9 i 2.10 b.r. na Wołyń - narażając ich na pewną śmierć." Przedstawienie sytuacji uchodźców oraz zabiegów Komitetu mających na celu pomoc ocalałym, Przemyśl 13 X 1943 r.

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. sygn. DOKr16 s. 279-281

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr17 s. 249

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr17 s. 250

Pismo Rady Opiekuńczej Powiatowej Jarosław do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie, z doniesieniem o masowym napływie uchodźców z Wołynia, a częściowo z miejscowości położonych w Dystrykcie Galicja i na Sokalszczyźnie. Jako przyczynę napływu określono mordy dokonywane na Polakach i niszczenie ich dobytku przez bandy ukraińskie. Podano liczbę uchodźców znajdujących się w pow. Jarosławskim, przedstawiono ich sytuację oraz potrzeby. Jarosław, 21 VIII 1943 r.

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. sygn. DOKr17 s. 249, 250

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr18 s. 443

Odezwa Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Krośnie do Rodaków z wezwaniem do okazania pomocy uchodźcom oraz do złożenia darów w jakiejkolwiek formie, Krosno, marzec 1944 r.

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DOKr18 s. 443

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. PolKOKr P 52 s. 57

Pismo z Kurii Krakowskiej do Proboszcza z prośbą o objęcie opieką rodzin, którym udało się ujść z Wołynia przez śmiercią, Kraków 30 VII 1943 r.

Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. PolKOKr P 52 s. 57