ARCHIWUM AKTÓW DAWNYCH MIASTA KRAKOWA 1887-1952

Od 1 lipca 1887 r. część pomieszczeń (od 1891 r. całość) parteru na podstawie uchwały Rady Miejskiej z 2 czerwca uzyskało utworzone wówczas Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa. W 1896 r. Komisja Archiwalna Magistratu zaakceptowała przygotowany przez architekta miejskiego Stefana Żołdaniego plan przebudowy wnętrza budynku, w którym miały się mieścić Archiwum oraz Muzeum Miejskie. W 1906 r. Archiwum przejęło pierwsze piętro budynku oraz otrzymało nieruchomość w wieczyste użytkowanie.

W latach 1904-1910 trwał remont kamienicy - odnowiono i pomalowano kolorem szaro-kamiennym fasadę, wprawiono nowe okna osadzone w dawnych kamiennych obramieniach zachowanych pod tynkiem. Oczyszczono i naprawiono portal bramy wejściowej, zlikwidowano dwuramienne zewnętrzne schody przy wejściu do budynku. Naprawiono dach, w miejsce dachówek dając blachę. Odnowiono salę na parterze, w której umieszczono muzealne zbiory pamiątek miejskich.

Dzięki planom przebudowy budynku z 1936 r. wiemy, że w piwnicy znajdował się zapasowy magazyn zbiorów archiwalnych, na parterze sala Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, dwie sale rękopisów, sala zbiorów Ambrożego Grabowskiego, sala Archiwum Legionów i Naczelnego Komitetu Narodowego, sala Senatu Rzeczypospolitej Krakowskiej oraz mieszkanie dozorcy. Na piętrze był gabinet dyrektora, sala biblioteczna, czytelnia, pokój archiwariusza, druga sala biblioteczna, gabinet klisz oraz sala ksiąg i aktów Magistratu. Za gabinetem klisz znajdował się lokal Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Na dziedzińcu umieszczono wówczas fontannę-pomnik „Krak walczący ze smokiem‟ autorstwa wybitnego rzeźbiarza i ceramika krakowskiego Franciszka Kalfasa (1898-1968), członka Zrzeszenia Artystów Plastyków „Zwornik‟. Modernistyczna rzeźba wykonana z czerwonego piaskowca powstała w 1929 r. Na dziedzińcu powstał trawnik otoczony pasem płyt betonowych, ścieżka skalna wiodąca do basenu z rzeźbą oraz studnia. Zasadzono pnącza, rododendrony, niskie drzewa płaczące i azalie pontyjskie.


Fasada kamienicy przy ul. Siennej 16 według projektu przebudowy z 1896 r. autorstwa architekta miejskiego Stefana Żołdaniego

ANK, Archiwum planów Budownictwa Miejskiego w Krakowie, sygn. ABM ul. św. Krzyża 2, f. 479, pl. 1

Fragment książki meldunkowej kamienicy przy ul. Siennej 16 z wpisami: dr Ferdynand Weigel, delegat do Rady Państwa (z rodziną); Karol Siedlarski, woźny Oddziału Zastawniczego (z rodziną) oraz Jan Marek, woźny Kasy Oszczędności (z rodziną)

ANK, Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. APKr 200, s. 3

Kamienica przy ul. Siennej 16, siedziba Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, na początku XX w.

ANK, Zbiór fotograficzny, sygn. A IV-556

Pracownicy Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa na początku XX w.

ANK, Zbiór fotograficzny, sygn. A IV-1054

Plan piwnic budynku z zaznaczoną funkcją pomieszczeń, sporządzony w 1936 r. w związku z remontem

ANK, Archiwum planów Budownictwa Miejskiego w Krakowie, sygn. ABM ul. św. Krzyża 2, f. 479, pl. 13

Plan parteru budynku z zaznaczoną funkcją pomieszczeń, sporządzony w 1936 r. w związku z remontem

ANK, Archiwum planów Budownictwa Miejskiego w Krakowie, sygn. ABM ul. św. Krzyża 2, f. 479, pl. 14

Plan piętra budynku z zaznaczoną funkcją pomieszczeń, sporządzony w 1936 r. w związku z remontem

ANK, Archiwum planów Budownictwa Miejskiego w Krakowie, sygn. ABM ul. św. Krzyża 2, f. 479, pl. 15

Projekt skweru w budynku Archiwum, sporządzony w 1936 r. w związku z remontem

ANK, Archiwum planów Budownictwa Miejskiego w Krakowie, sygn. ABM TAU BUP 108, pl. 6492

Znajdująca się na dziedzińcu kamienicy od lat 30. XX w. fontanna-pomnik „Krak walczący ze smokiem” autorstwa Franciszka Kalfasa. Modernistyczna rzeźba wykonana z czerwonego piaskowca powstała w 1929 r. - widok lata 70-te XX w.

ANK, Zbiór tek ikonograficznych i fotograficznych, sygn. MI 34b

Znajdująca się na dziedzińcu kamienicy od lat 30. XX w. fontanna-pomnik „Krak walczący ze smokiem” autorstwa Franciszka Kalfasa. Modernistyczna rzeźba wykonana z czerwonego piaskowca powstała w 1929 r. - widok współczesny (2014)

Widok budynku z 1936 r. autorstwa krakowskiego malarza Zygmunta Wierciaka

ANK, Zbiór tek ikonograficznych i fotograficznych, sygn. MI 34b© Archiwum Narodowe w Krakowie - 2014