006.jpg
Ulotka
zapraszająca na odprawiane w Krakowie nabożeństwa dla uczczenia rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki (zm. 15 X 1817 r.) w dniu 15 października 1861 r.
Spuścizna Adolfa Aleksandrowicza, sygn. 29/645/2