Sprawozdania Polskiego Komitetu Opiekuńczego Kraków - miasto.

Pomocy dla warszawiaków poświęcony był z reguły jeden z jego podpunktów: „IV Sprawy opieki społecznej”. Kategoria „Opieka nad P.P.P.” to skrót od Pracownicy Publiczno – Prawni, czyli urzędnicy, przedstawiciele wolnych zawodów czy może szerzej – inteligencja. Siedziba tego działu mieściła się przy ul. Gołębiej 2. Waluta to obowiązujący w GG złoty polski. Oprócz struktur pionowych – działów pracy, wyszczególnione są też delegatury dla poszczególnych dzielnic.
W sprawozdaniach znajdziemy informację, że do statystyk wliczane są wyłącznie te osoby, które osiadły w Krakowie, natomiast przejeżdżające przez Kraków i zaopatrywane w punkcie dworcowym nie są ujmowane w tabelach uchodźców. Te liczby są wyszczególniane osobno.Sprawozdanie
za sierpień 1944
Sprawozdanie
za wrzesień 1944
Sprawozdanie
za październik 1944
Sprawozdanie
za listopad 1944
Sprawozdanie
za grudzień 1944
Sprawozdanie
za styczeń 1945
Sprawozdanie
za luty 1945
Sprawozdanie
za marzec 1945
Sprawozdanie
za kwiecień 1944

Archiwum Narodowe w Krakowie, Polski Komitet Opiekuńczy Kraków – miasto, sygn. PolKO Kr 33