Propaganda

Prasa podziemna dużo miejsca poświęcała walczącej Warszawie. Także opisywała akcję wysiedlania jej mieszkańców. Gorąco apelowała o pomoc wysiedlanym mieszkańcom stolicy. W jednym z publikowanych numerów Kuriera Powszechnego jest nawet apel o dokumentowanie zbrodni na warszawiakach, zbieranie relacji, fotografii i przekazywanie ich członkom podziemia.

Przez 5 lat była Warszawa schronieniem dla wielu wysiedlonych z Zamojszczyzny, z Lubelszczyzny, z Ziem Zachodnich. Przez 5 lat przyjmowała wszystkich ściganych przez gestapo. Dziś setki tysięcy mieszkańców Warszawy znajduje się w ostatniej nędzy, głodni, bez odzieży przytłoczeni ogromem nieszczęścia. Cała Polska ma wobec Warszawy olbrzymi dług za walkę, za obronę naszych praw. Milion mieszkańców Warszawy nie może zginąć, a zginie jeżeli cała Polska nie zjednoczy się w pomocy.

Z apelem o pomoc wysiedlonym zwrócił się też Hans Frank. Tekst ten ukazał się w Gońcu Krakowskim 10 X 1944 r., został także rozplakatowany na murach miasta. Oczywiście prasa konspiracyjne zarzuciła mu cynizm, fałszywą troskę o mieszkańców Warszawy przedstawiciela administracji, która to miasto właśnie obracała w zgliszcza. Podziemie wypominało też niedotrzymywanie obietnic pomocy pieniężnej na rzecz wysiedlonych jaką rząd GG obiecał przekazać. Ale piętnowane były także postawy miejscowych – braku pomocy, obojętności względem wysiedlonych czy też powodowane chęcią wzbogacenia się, podnoszenie cen towarów i usług.

„Małopolska Agencja Prasowa” (początkowo wydawane jako „Agencja Prasowa Śląska, Zagłębia i Krakowa”), pismo informacyjne Biura Informacji i Propagandy Okręgu krakowskiego AK.


8 września 1944 r.
15 września 1944 r.
6 października 1944 r.
13 października 1944 r.
10 stycznia 1945 r.
Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór prasy konspiracyjnej, sygn. ST 81, 82, 85, 86, 96

„Kurier Powszechny” – wydawany od września 1944 r. w Krakowie organ Wydziału Prasy i Informacji Okręgowej Delegatury Rządu.


30 września 1944 r.
5 października 1944 r.
9 października 1944 r.
11 października 1944 r.
14 października 1944 r.
18 października 1944 r.
21 października 1944 r.
25 października 1944 r.
30 października 1944 r.
1 listopada 1944 r.
4 listopada 1944 r.
8 listopada 1944 r.
11 listopada 1944 r.
18 listopada 1944 r.
25 listopada 1944 r.
29 listopada 1944 r.
Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór prasy konspiracyjnej, sygn. ST 600-615

„Dziennik Polski” – wydawany w Krakowie przez Stronnictwo Demokratyczne w latach 1940–1945

2 października 1944 r.
3 października 1944 r.
Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór prasy konspiracyjnej, sygn. ST 2134, 2135

„Goniec Krakowski” dziennik, gadzinówka wydawana w języku polskim. Podawał odpowiednio preparowane przez propagandystów niemieckich omówienia sytuacji politycznej i wojskowej, w tym te o powstaniu i pomocy ludności cywilnej. Drukował też drobne ogłoszenia osób poszukujących bliskich czy podających swoje obecne miejsce pobytu.

Archiwum Narodowe w Krakowie, Biblioteka

Fotografia z "Krakauer Zeitung” pokazująca niemieckich żołnierzy udzielających pomocy warszawiakom oraz podobna w wymowie, polskojęzyczna broszura obrazująca gehennę ludności cywilnej.


Archiwum Narodowe w Krakowie, Akta miasta Krakowa - Starosta miasta Krakowa, sygn. SMKr 209, Biblioteka