042.jpg
Bilet wstępu na przedstawienie, 1965
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 134)