043.jpg
Zaproszenie na sztukę "Dziady" A. Mickiewicza wystawianą z okazji 20-lecia Teatru Rapsodycznego, 1961
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 21)