041.jpg
Plan widowni w siedzibie Teatru Rapsodycznego przy ul. Skarbowej 2, 1957
(ANK, Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa, sygn. 29/701/2462)