085.JPG
Konwojowanie powstańców przez rosyjskich żołnierzy
drzeworyt zamieszczony w "Waldheim's Illustrirte Zeitung", [1863-1864]
Zbiór Ambrożego Grabowskiego, sygn. 29/679/48, ryc. 211