084.JPG
Potyczka w lasach iłżeckich stoczona przez Rembajłę [Karol Kalita] w dniu 2 lutego 1864 r.
drzeworyt zamieszczony w "Kalendarzu Narodowym na rok 1865", Drezno [1864], s. 48
Zbiór Ambrożego Grabowskiego, sygn. 29/679/48, ryc. 261 w